Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Omslag Skola

När du börjar på ett nytt omslagsprojekt bör du alltid ladda hem en ny mall, för att vara säker på att du använder den senaste versionen. Om du saknar något format, hör av dig. Alla omslagsmallar har en utsida i två versioner – en för mörk bakgrund och en för ljus bakgrund. Ta bort det som inte används.
Obs! Om du saknar ett format, ta inte en befintlig mall och ändra i den. Kontakta oss, så tar vi fram en ny mall. Framförallt bågen på omslagets framsida är känslig för storleksförändring och måste skapas på ett särskilt sätt för varje format.

Mall 170x245 mjukband
Mall 195x245 mjukband
Mall 195x240 mjukband
Mall 210x297 (A4) mjukband
Mall wire-o 210x297
Mall försättsblad för hårdband och flexoband
Mallar för etiketter till lärarpärm

Inloggningsrutor till digital del

Om en bok har en digital del ska en inloggningsruta tryckas på omslagets insida. I mallen finns en förberedd plats för denna, där man bara länkar om till rätt ruta. Inloggningsrutan finns i många versioner. Uppdragsgivaren meddelar vilken som ska användas och de finns för nedladdning under För webben i vänstermenyn.
Om boken ska bindas med hårdband eller flexoband läggs inloggningsrutan i särskilt dokument som namnges ISBN_tryckordning_cover_inside. Mall för detta finns ovan.

Provex
Ibland vill Skola att en del av upplagan ska gå att skicka ut som provex till potentiella kunder. Detta görs genom att en del av upplagan binds med ett särskilt omslag. Uppdragsgivaren upplyser dig i så fall om detta. Så här gör du:

  1. Om du har påbörjat/slutfört ett omslag i en egen mall: ladda hem en mall och lägg över det i den.
  2. När det är godkänt, skapa en kopia av detta och lägg till "_FX" efter "_cover" i filnamnet.
  3. Ladda hem provex-mallen för aktuellt format (se länkar nedan), och kopiera över bannern för omslagets fram- resp. baksida (finns både ljus och mörk, beroende på omslagets färgsättning) till det nya FX-omslaget.
  4. På omslagets baksida, lägg till FX efter artikelnumret. Byt ut artikelnumret i ryggen på omslagets insida på samma sätt (tryckeriet behöver info på detta ställe för att minimera risken för att förväxla omslagen).
  5. Byt ut inloggningsrutan mot den som gäller för provex (beställaren meddelar vilken version som gäller).
  6. Skapa en tryck-pdf med samma inställningar som för det första omslaget, med tillägget "_FX" i slutet av filnamnet.

Mall FX 170x245 mjukband
Mall FX 195x240 mjukband
Mall FX 210x297 (A4) mjukband