Sverige
Privatperson Logga in

Preflight

Innan du lämnar ifrån dig pdf:er med tillhörande original, är det viktigt att du låter varje pdf gå igenom en kontroll, preflight, för att säkerställa den tekniska kvalitén på slutprodukten. Kontrollen resulterar i en rapport som i bästa fall genererar en grön bock som betyder att allt var bra, eller ett eller flera röda kryss som talar om att något är fel.

Om något är fel, måste du rätta felet i originalfilerna, göra en ny pdf och köra kontrollen igen. Pdf:en är klar för leverans först när du får den gröna bocken i rapporten.

Preflight-profiler

När du kör kontrollen ska du använda dig av våra preflight-profiler. Vilken du använder beror på antal färger och hur produkten ska tryckas. Det finns en preflight-profil för varje typ av slutprodukt. Om du är osäker på vilken du ska använda, kontakta din uppdragsgivare på förlaget. Försäkra dig om att du alltid har den senaste versionen.

Preflight-rapporten

När du har kört preflight-kontrollen i Adobe Acrobat får du en rapport . Den kan bestå av en grön bock (då är allt bra) eller ett eller flera röda kryss, inom olika områden.

Om det finns fel, visas en rubrik för felet och länkar som tar dig direkt till det ställe där felet förekommer. Klickar du på Kommentarer i verktygsfältet, visas små korta förklaringar på vad som är fel, vad det beror på och vad du måste göra för att rätta till det.

Ytterligare hjälp att rätta till fel

Behöver du ytterligare hjälp med hur man rättar till ett fel? Här finns tips och instruktioner (samma rubriker som i rapporten)

Där finns även exempel på situationer då du inte behöver justera originalfilerna och skapa ny pdf. Du kan spara mycket arbete på att läsa igenom dessa sidor innan du börjar på ett jobb. Det tar inte längre tid att göra rätt från början, och man sparar mycket tid på att slippa ändra i efterhand.

Obs! Om felet/felen fanns från början (t.ex. vid en revision) och innebär mycket merarbete: kontakta förlaget för att säkerställa både att felet verkligen måste rättas till, och i så fall, rätt arbetsmetodik används.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer