Sverige
Privatperson Logga in

För webben

Inloggningsrutor

Många produkter publiceras helt eller delvis digitalt på en inloggningsskyddad webb, Min bokhylla.

Innehållet i Min bokhylla skyddas genom en aktiveringskod. Denna trycks på omslagets insida, i en ruta som ger instruktioner om hur man gör. Om boken du ska göra omslag till ska ha en inloggningruta, måste du lägga in den i ditt original. Det finns flera olika rutor, beroende på vilken typ av kod det är (bl.a. hur länge koden varar - din uppdragsgivare talar om för dig vilken ruta det ska vara. Gör du förbrukningsmaterial i 1 färg, använder du inloggningsrutan i gråskala.)

Vanliga pdf:er för digital publicering

Precis som du måste använda vissa joboptions för att skapa pdf för tryck, finns det joboptions för pdf:er som ska publiceras digitalt. Vilka dessa är, framgår tydligt av namnen på de joboptions som finns att ladda ned på sidan Inställningar. Om en inlaga både ska tryckas och publiceras digitalt måste man alltså skapa två pdf:er: en för tryck (_book) och en för digital publicering (_ebok).

Ebok

Dessa pdf:er är avsedda för läsning på skärm. Det kan vara en hel inlaga, men kan även vara mindre dokument, som ibland består av bara en sida. För att skilja dem åt, använder vi ibland en numrering för att undvika sammanblandning: huvudinlagan heter alltid b001, medan extra, fristående böcker numreras med b002, b003 etc. Uppdragsgivaren kan be dig använda dessa nummer i slutet av filnamnet, men detta är inte obligatoriskt.

Ibland kan det även lämpa sig att göra många böcker i samma InDesign-dokument, men sedan skapa de olika b-böckerna genom att skapa pdf:er av vissa sidintervall. Döp dessa pdf:er med artikelnr_produktnamn_ebok_(ev. plus b-nummer).

Downloads

Dessa pdf:er är avsedda för nedladdning från webben, så att användaren t.ex. kan skriva ut dem. Det kan vara vissa sidor ur en inlaga, men även helt fristående dokument. Uppdragsgivaren bör ge instruktioner om namngivningsprinciper. Basprinciper är emellertid:

  • Eftersom de ska lagras på server, använd bara a-z, A-Z, 0-9 och bindestreck/understreck. Inga mellanslag!
  • Lägg inte till "download" eller liknande i filnamnet. Lägg dem istället i en mapp som heter "downloads, pdf". Om det finns särskilda original till pdf:erna, lägg dem i en mapp som heter "downloads, indd".
Bilder till menyer och övningar

Ibland blir du ombedd att spara om bilder t.ex. ur inlagan, som ska användas i menyer och/eller övningar i produktens digitala del. Dessa sparas på följande sätt:

  • RGB, 72 dpi,
  • Ingen genomskinlighet (vit bakgrund),
  • kvadratiska bilder (övningar/menyer): 640 x 640 pixlar,
  • rektangulära bilder (hörövningar, bildspel, tavlor): 640 x 480 pixlar,
  • foton och pixelillustrationer sparas som .jpg,
  • streckteckningar sparas som .png,
  • gör man komplexa illustrationer med lager osv. ska även arbetsfil levereras med lager som .psd eller .tif,
  • namnge bilderna enligt instruktioner från uppdragsgivaren och, om det är många filer, sortera i mappar efter typ.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer