Sverige
Privatperson Logga in

Favorit matematik F–6 Lärarpaket

Favorit_LH_F-6_910x512.jpg

Frigör tid från din planering för att ge till eleverna

Favorit matematiks uppskattade lärarpaket innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ matematikundervisning. Välj det som passar bäst för din klass! Lärarpaketet består av tryckt lärarhandledning, digitala resurser och tryckt facit. 

Lärarhandledningens digitala resurs

Med lärarhandledningens digitala resurs får du tillgång till massor av verktyg för din undervisning. Med hjälp av en projektor kan du på tavlan bland annat visa samtalsbilden, elevböckerna, en färdig tavelbild, matematiska problem för den gemensamma problemlösningen och rikt illustrerade matteordlistor. Gär finns också ramberättelser, samtalsbilder och problemlösningar som ger ingångar till matematiska samtal. I den nya upplagan finns nu också inslaget Forskning om med nyskrivna texter inom matematikdidaktik skrivna av forskare. 

Förberedda digitala genomgångar – nu även som film

Genom den digtala resursen har du tillgång till förberedda genomgångar att använda i den gemensamma undervisningen. Visa ett nytt moment, förklara begrepp, samlas kring lärorika uppgifter eller sammanfatta innehåll - tillsammans. Dessa genomgångar finns dessutom som film både i elevens digitala läromedel och i lärarens digitala resurs.

Lärarhandledning

Den tryckta lärarhandledningen innehåller lektionsplaneringar med förslag på arbetsgång, samtalsfrågor, huvudräkningsuppgifter, tips på aktiviteter, problemlösning och en kunskapsbank med teoribakgrund. Alla prov finns som kopieringsunderlag.

Lärarpaketet är giltigt för tre användare utan begränsning i tid. 

Prova demo av Favorit matematiks lärarpaket

Kopplingen mellan dig och dina elever

Det digitala klassrummet

Du som lärare kan skapa ett klassrum som dina elever sedan ansluter sig till. Klassrummet ger dig en översikt över dina elevers aktivitet i det digitala läromedlets interaktiva övningar. Du kan bland annat se vilka övningar eleverna är klara med och hur många repetitioner de gjort. Du får också bättre koll på elevernas aktiveringskoder och när de behöver förnyas.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer