Sverige
Privatperson Logga in

Favorit matematik F–6 i ny upplaga

Favorit matematik F–6 är Sveriges mest använda basläromedel i matematik. Alla elevpaket är uppdaterade med programmering och digital kompetens.

Nyfikenhet, uthållighet och datalogiskt tänkande tränas på ett enkelt sätt i lärorika aktiviteter och uppgifter. Du kan redan nu beställa samtliga elevpaket av den nya upplagan.

Digital kompetens och programmering i Lgr 11 (rev 2017)

I Favorit matematik får eleverna utveckla sitt datalogiska tänkande genom att se mönster, konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner, lösa problem, sortera och strukturera. De får skapa tabeller och diagram såväl med som utan digitala verktyg.

Programmering introduceras via stegvisa instruktioner och symboler och eleverna får möjlighet att programmera i visuella programmeringsmiljöer via det digitala läromedlet som ingår i elevpaketet.

I elevpaketen för år 4 – 6 presenteras även hur binära tal tillämpas i digital teknik, hur sannolikhet kan simuleras och hur geometriska objekt kan konstrueras såväl med som utan digitala verktyg.

Blockprogrammeringsövning
Behåll din nuvarande lärarhandledning

Du kan fortsätta använda den lärarhandledning du har. Din digitala lärarhandledning kompletteras med innehåll för undervisning med elevpaketen i ny upplaga.

Du får dessutom tillgång till de nya lektionerna som hör till låg- respektive mellanstadiets tidigare årskurser. Om du till exempel undervisar i årskurs 5 kan du ladda ner och använda dig av de inledande lektionerna i programmering som hör till årskurs 4.

Ny upplaga av lärarpaketet, med tryckt lärarhandledning och uppdaterade digitala resurser, är beräknat till ht 2019.

Köp av läromedel görs via avtalad återförsäljare.

Läs mer om den nya upplagan och programmering i vår folder

Texter om programmering av Linda Mannila ingår

I den digitala lärarhandledningen erbjuder vi kompetensutveckling inom programmering. Här hittar du utdrag ur boken Att undervisa i programmering i skolan. 

Bearbetade prov och tryckta facit

Alla prov bearbetas i samband med revisionen och du som lärare ser vilka uppgifter som är grundnivå och vilka som är högre nivå. Proven till årskurs 6 kompletteras med stöd för betygsättning. Vi vill också underlätta för dig och dina elever när ni börjar använda de nya elevpaketen. Därför kommer det tryckta facit till elevböckerna.

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om den nya upplagan.

Vad skiljer den nya upplagan och den utgående upplagan åt?

Skillnaderna mellan nya och utgående upplagan är små, men bra. Det är ungefär två lektioner per elevpaket som omarbetats med nytt innehåll i programmering. De omarbetade lektionerna ligger oftast i slutet av elevboken. I det digitala läromedlet finns det tillägg till flera lektioner, till exempel i statistik och geometri. Dessa tillägg blir tillgängliga för alla elever, oavsett vilken upplaga de använder av elevpaketet. Sidförskjutningar kan förekomma i den nya upplagan, jämfört med den utgående upplagan. I årskurs 6 har historiska och binära tal flyttat från 6B till 6A.

Kan jag använda min nuvarande lärarhandledning till den nya upplagan?

Du kan fortsätta använda den lärarhandledning du har. Din digitala lärarhandledning uppdateras med innehåll för undervisning med elevpaketen i ny upplaga. Ny upplaga av lärarpaketet, med tryckt lärarhandledning och uppdaterade digitala resurser, är beräknat till ht 2019.

Går Tankenötter, Extra kopieringsunderlag och laborativa material att använda till den nya upplagan?

Dessa produkter fungerar utmärkt till båda upplagorna.

Kan jag använda Bedömning för lärande respektive Mitt lärande till den nya upplagan?

Bedömning för lärande och Mitt lärande kommer även dessa i ny upplaga och de bör användas till respektive upplaga.

Smakprov

Klicka på länkarna nedan och bläddra i smakproven för Favorit matematiks A-böcker i ny upplaga. Smakproven innehåller bokens första kapitel och utvalda sidor med programmering och digital kompetens.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer