Sverige
Privatperson Logga in
Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson om distansundervisning

Jenny Edvardsson är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia. Här delar hon med sig om hur hennes arbete har förändrats sen det infördes distansundervisning för gymnasieskolor och ger dig tips som kan hjälpa dig med din distansundervisning. 

1. Hur har du förändrat din undervisning från det vanliga klassrummet till det digitala klassrummet?

En hel del av det spontana har försvunnit och vi arbetar mer strukturerat efter de lektionsplaneringar som jag lägger ut i elevernas Classroom inför lektionerna. Det är både på gott och ont. Det blir ju en mycket tydligare struktur och de som är sjuka eller frånvarande kan lätt arbeta ifatt genom att följa planen. Samtidigt kan jag sakna att stanna upp i elevernas spontana tankar, att diskutera sådant som eleverna hört, sett eller läst just här och nu. Kanske kommer denna spontanitet tillbaka när jag och eleverna blir mer vana vid distansundervisning.

Jag upplever också att den snabba muntliga återkopplingen som man kan ge i det vanliga klassrummet har minskat. Nu ger jag mer och fler skriftliga återkopplingar.

 

2. Hur ska man som lärare navigera bland all information som finns tillgänglig om distansundervisning?

Jag tänker att man får välja vilka webbplatser och kanaler man vill följa. Man kan inte läsa allt överallt. För några år sedan började jag gå med i olika lärargrupper på Facebook. I dessa grupper upplever jag att jag får en hel del bra tips om distansundervisning. 

 

3. Hur kan man arbeta med bedömning vid distansundervisning?

Man kan göra på många olika sätt. I mina undervisningsämnen svenska och historia kan man använda sig av samtal i smågrupper (exempelvis i Google Meet). Man kan använda sig av digitala prov genom exempelvis ChromEx. Sedan kan eleverna få skriva texter som de lämnar in. Här tänker jag att det inte är så stor skillnad mellan att ha undervisning i klassrummet eller på distans. Många bedömningar går att genomföra oavsett var vi har undervisningen.

 

4. Hur får man som lärare till en bred dialog med klassen vid distansundervisning, har du t ex några tips om hur man lyckas med grupparbeten och gruppövningar på distans?

Grupparbeten kan fungera bra om eleverna arbetar i delade dokument och har egna gruppmöten i exempelvis Google Meet. Gruppövningar fungerar också bra i mina ämnen. Använder man sig av videosamtal och delade dokument upplever jag att man kommer en bra bit på vägen. Sedan tänker jag att man, förutom att använda videosamtal, kan spela in korta filmer kring vissa moment. Man kan även använda sig av gruppchatt eller skriftliga återkopplingar i delade dokument.

 

5. Hur kan man nå ut till de elever som behöver extra stöd nu vid distansundervisning?

Det är kanske det svåraste. På min skola har vi extra stödtid inlagt på schemat vilket gör att elever kan få hjälp av oss lärare utanför ordinarie lektionstid. Sedan försöker jag stötta mina elever på olika sätt inför, under och efter lektionerna. Det kan handla om att i förväg, över ett telefonsamtal, gå igenom ett moment, att se till det material vi ska använda finns att lyssna på, att komplettera med begreppslistor eller att i realtid kommentera och ge formativ återkoppling på det de skriver.

 

6. Har du några tips på hur man kan arbeta med skönlitteratur digitalt?

Ja! Massor. Jag tänker att man kan ha gemensam läsning av en novell eller roman. Läraren inleder med att högläsa  via ett videosamtal med klassen eller via en inspelad uppläsning som eleverna kan lyssna på i förväg. Klassen kan sedan delas in i grupper och genom olika gruppvideosamtal får de diskutera det lästa. Eleverna kan också få skriva läsloggar/reflektionsloggar kring det de läser. Loggarna kan sedan vara utgångspunkt för boksamtal i smågrupper. Jag har skrivit en hel del om detta i boken Läsa och samtala om skönlitteratur - med digitala verktyg.

Vill man vara mer kreativ kan eleverna få skapa boktrailers, animerade filmklipp kring det lästa eller varför inte skapa en avatar av huvudkaraktären i boken.

 

7. Har du några tips hur man kan jobba med läsförståelse digitalt?

En klurig fråga...menar du att arbeta med elevernas digitala läsförståelse eller menar du hur man kan arbeta med all form av läsförståelse när undervisningen blivit digital?

Att arbeta med digital läsförståelse handlar om så många saker. Eleverna behöver lära sig navigera på nätet, kunna läsa och förstå olika modaliteter (och inte bara skriven text), kunna hantera information och de digitala enheter/verktyg som de använder samt ha en god vanlig läsförmåga. Detta kan man arbeta med på olika sätt. Man kan som lärare modellera, tänka högt och visa. Man kan ge eleverna strategier för att läsa exempelvis bilder. Man kan samtalsgoogla.

Tänker man att man ska arbeta med läsförståelse nu när undervisningen blivit digital tänker jag att det handlar om att läsa och att följa upp läsningen genom både text och tal. Eleverna kan få arbeta med frågor på olika nivåer (textfrågor, frågor mellan raderna och frågor bortom raderna) och de kan få arbeta med ord- och begreppsförståelse. Här kan digitala verktyg som Quizlet och Kahoot skapa en lekfullhet i undervisningen.

 

8. Bokcirkel kan göra sig bra på distans, men hur engagerar man de ovana läsarna?

Jag tänker att det handlar om samma sak oavsett om undervisningen är i klassrummet eller på distans. Det gäller att fundera över litteraturval, hur texten ska introduceras, hur man kan stötta om läsningen är tung och att hela tiden följa upp läsningen genom kontinuerliga lässtopp. Att få samtala om det lästa kan också underlätta och här kan det vara bra att låta eleverna få skriva ner sina tankar. Då har de ett tankestöd med sig in i samtalet.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer