Sverige
Privatperson Logga in

Bättre tillsammans

Våra smarta elevpaket innehåller både digitala läromedel och tryckta böcker. Det blir så mycket bättre – tänker vi – om du kan variera din undervisning och låta eleverna använda både padda och penna under dagen.

 

Elevpaket

Digitalt läromedel och bok i smarta paket

Elevpaketet ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en eller flera tryckta böcker.

Rätt verktyg för varje moment

Ingen elev är den andra lik. Någon lär sig bäst av att läsa, någon av att lyssna, en annan av att repetera med hjälp av interaktiva övningar. Olika lärsituationer kräver också olika verktyg – texter är oftast lättare att ta till sig i en tryckt bok medan glosträning fungerar utmärkt som interaktiva, självrättande övningar.

Våra elevpaket ger dig och dina elever flera verktyg så att du kan planera en varierad undervisning som stimulerar flera sinnen och engagerar dina elever på flera olika sätt. Texter inlästa med autentiska röster, interaktiva övningar, filmer och hörövningar gör lärandet både varierat och roligt, vilket stärker pedagogiken.

Arbeta var som helst

Det digitala läromedlet, som ingår i elevpaketet, fungerar på dator, surfplatta och i mobil. Eleven kan börja arbeta på datorn i skolan, fortsätta på mobilen på bussen och avsluta på surfplattan hemma.

Funktionerna i det digitala läromedlet är intuitiva och självförklarande. Det är enkelt att få översikt, hitta, markera, anteckna, lyssna och öva. De interaktiva övningarna sparas och ger eleverna bra vägledning genom dynamisk feedback.

Trygghet för dig som lärare

Givetvis utgår alla våra läromedel från läroplanen. Elevpaketet har tydlig koppling till kunskapskraven, både i de tryckta böckerna och de digitala läromedlen. På så sätt blir det tydligt för eleverna vilket fokus varje övning har och vad som tränas. Du som lärare kan känna dig trygg i att eleverna övar på rätt saker och att ni täcker in allt från läroplanen.

Ännu bättre tillsammans 

Lärarpaket

Med lärarpaketet kan du frigöra tid från din planering och ge den till eleverna. Det blir ännu bättre så, tänker vi.

Lärarpaketet ger dig alla verktyg du som lärare behöver. Du får stöd, vägledning och inspiration till din undervisning. I lärarpaketet ingår digitala resurser, en tryckt lärarhandledning och elevens digitala läromedel. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket via egna inloggningar.

Digitala resurser

Lärarpaketets digitala resurser ger dig flera redskap att använda direkt i klassrummet. Det kan till exempel finnas förberedda genomgångar som du med hjälp av projektor kan använda i den gemensamma undervisningen. Här kan också finnas kopieringsunderlag, prov och bildbank.

De digitala resurserna skiljer sig åt beroende på läromedelsserie. Läs mer om de digitala resurserna på respektive lärarpakets sida.

Lärarhandledning

Den tryckta lärarhandledningen inspirerar och ger förslag på hur du kan lägga upp ditt arbete. Det kan till exempel presenteras en tydlig arbetsgång eller lektionsplaneringar. Ofta finns här också underlag för bedömning, hörmanus och matriser.

Den tryckta lärarhandledningen skiljer sig åt beroende på läromedelsserie. Läs mer om de tryckta lärarhandledningarna på respektive lärarpakets sida.

Elevens digitala läromedel

Med lärarpaketet får du alltid tillgång till elevens digitala läromedel. Perfekt att använda med projektor vid genomgångar.

 

Klassrummet

- kopplingen mellan dig och dina elever

Du som lärare kan skapa ett klassrum som dina elever sedan ansluter sig till. Klassrummet ger dig en tydlig översikt över dina elevers aktivitet i det digitala läromedlets interaktiva övningar. Du kan bland annat se vilka övningar eleverna är klara med och hur många repetitioner de gjort. Du får också bättre koll på elevernas aktiveringskoder och när de behöver förnyas.

I klassrummet kan du som lärare skapa och dela ut uppdrag till hela klassen eller till enskilda elever. Självklart kan du också följa upp hur uppdragen har gått. Eftersom du kan dela ut individuella uppdrag får alla elever det stöd eller den extra utmaning de behöver.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer