Sverige
Privatperson Logga in

penna_910x512.jpg

Insikt: Kvalitetsgranskning

Serien Insikt har mycket höga ambitioner när det gäller kvalitet. Allt som publiceras i Insikt är forskningsbaserat och kvalitetsgranskat med double blind peer review. Granskningen leder till krav på förbättringar eller till att manuset inte publiceras, allt för att säkra att textens kvalitet lever upp till seriens högt ställda ambitioner.

Ämnen

Insikt är en serie inom ämnet företagsekonomi och närliggande områden (t.ex. offentlig förvaltning). Ambitionen med titlarna är att de ska vara ämnesrelevanta men samtidigt ha ett samhällstillvänt tilltal. Texter med mer ”tekniskt” innehåll måste ta detta i beaktande. Kontakta gärna redaktör eller förläggare om du har frågor kring huruvida en speciell idé kan passa i serien.

Listan nedan utgör exempel på intressanta områden, men den är inte definitiv: 

 • Organisering
 • Ledarskap
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Redovisning/revision
 • Finansiering
 • Marknadsföring
 • Hållbarhet/ organisationers sociala ansvar

Vilka studier publiceras?

Böckerna i Insikt bör, men måste inte, vara baserade på empiriska studier. Vidare ska de vara problematiserande och samtidigt nyanserade. De ska ha en tydlig tes och forskningsbidrag. En kritiskt reflekterande hållning är önskvärd. Texten ska samtidigt vara skriven på ett sådant sätt att den är tillgänglig även för studenter och praktiker, vilket innebär att texten måste ha en tydlig struktur och tillgängligt språk.

Formalia

En första bedömning av huruvida manuset passar in i serien görs av redaktör och förläggare. Efter detta anonymiseras manuset och skickas på peer review. Slutgiltigt publiceringsbeslut fattas av förläggare och redaktör i samråd.

 • Textens omfattning är maximalt 300 000 tecken, vilket blir ca. 150 sidor i tryck.
 • Referenser enligt Harvardsystemet.
 • Introduktionskapitel med tydlig problematisering.
 • Avslutande kapitel med tydligt bidrag.
 • Metoddiskussion i appendix (maximalt ca 5 sidor).

Formatet gör det möjligt att publicera mer sammanhållna forskningsresultat från empiriska studier än vad som normalt är möjligt i en journalpublikation. Detta gör att mer omfattande empiriska projekt kan presenteras.
Vi rekommenderar att författaren/författarna inkommer med en idéskiss omfattande c:a 4–5 sidor text för en
initial bedömning av idén från redaktör och förläggare.

Serien kommer att fyllas på med titlar kontinuerligt. Har du ett uppslag som skulle passa in i serien Insikt? Kontakta gärna någon av seriens redaktörer här nedan.
<< Tillbaka till Insikt

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer