Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete

Intervju med Jan Håkansson

Vad kännetecknar ett framgångsrikt kvalitetsarbete?

Det mest tydliga exemplet på vad som kännetecknar ett framgångsrikt kvalitetsarbete är väl att det har påverkat barns och elevers lärande och studieresultat i positiv riktning. Men sedan finns det förstås en rad kvalitetsaspekter på vägen dit som också är tecken på ett bra kvalitetsarbete. Jag tänker till exempel på utveckling av undervisningen och alla andra saker som hänger samman med lärarnas arbete och relationer till barn och elever, men också rektorers och andra ledares betydelse för att vidmakthålla ett vanligtvis långsiktigt förbättringsarbete.

Vilka är de vanligaste utmaningarna i kvalitetsarbetet?

Det finns förstås flera utmaningar, men en av de vanligare är nog att tillgodose behovet av att skapa samarbete och delaktighet kring kvalitetsarbetet, dvs. att skolledare, lärare, barn, elever och andra berörda tillsammans uppfattar värdet av att kontinuerligt arbeta med att hitta utvecklingsbehoven och lära sig mer om dessa, för att sedan ihärdigt jobba med förbättring av undervisningen och verksamheten. 

Vad är nytt i den tredje upplagan av boken?

Det som är nytt i den tredje upplagan av boken är framför allt ett helt nyskrivet kapitel 7 som handlar om de olika utmaningar som man kan möta i själva genomförandet av ett systematiskt kvalitetsarbete. Det rör sig exempelvis om förskolors och skolors kulturer, medarbetares kompetens, lärande och delaktighet och vad det betyder för kvaliteten på kvalitetsarbetet. I kapitlet ges också exempel på metoder för att kartlägga och få syn på det jag kallar verksamhetens förbättringskapacitet. I övrigt har hela boken uppdaterats utifrån läroplansförändringar och forskning de senaste åren.

Nyfiken på författaren?

Jan Håkanssson är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna med inriktning mot skolledning och skolutveckling. Han har arbetat med forskningsöversikter kring skola, undervisning och skolutveckling samt har lång erfarenhet som forskare, rådgivare och utbildare när det gäller systematiskt kvalitetsarbete inom alla skolformer.