Sverige
Privatperson Logga in

Centrum för boendets arkitektur bjuder in till webinarium: Hållbara hem och bostadsgårdar - bostadsforskning som verktyg för samhällsbyggandet

Med utgångspunkt i de nyutgivna böckerna "Ett hållbart hem? "och "Bostadsgården – territoriell arkitektur" diskuterar Pernilla Hagbert, Eva Minoura, Ola Nylander och Ulrika Signal hur framtidens byggande ska spegla både samhället och den enskildes behov. Arkitekter, byggaktörer och boende kan uppfatta begrepp som hållbarhet och attraktiva miljöer på olika sätt. Boende ska ses som förändringsdrivare snarare än konsumenter. Välkomna till ett lunchwebinarium om framtidens samhällsbyggande!

Datum: 30 september
Tid: 12.00-13.00

Medverkande:
Pernilla Hagbert, KTH, författare till Ett hållbart hem?
Eva Minoura, Sveriges Arkitekter, författare till Bostadsgården
Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen
Ulrika Signal, Malmö Stad
Ola Nylander, föreståndare, Centrum för Boendets Arkitektur, CBA, Chalmers

Ingen registrering krävs för att delta, klicka bara på länken:

https://chalmers.zoom.us/j/69550914689

Registrera dig för boknyheter inom arkitektur och samhällsbyggnad

Ett hållbart hem?

Vad är ett hållbart hem, finns det? Och vad skulle det i så fall innebära för hur vi bor och vad vi gör i våra hem? I den här boken poängteras att vi måste förändra hur vi bor men också hur vi ser på hemmet, som en del av mer omfattande visioner för ett hållbart samhälle. Boken baseras på forskningsstudier om hur begreppet hållbarhet tolkas och hur förståelser av hem uttrycks bland byggherrar, arkitekter och boende. ”Hållbart bostadsbyggande” fokuserar oftast på attraktiva urbana projekt, där man förlitar sig på ny, effektiv teknik snarare än att ifrågasätta hur vi bor och konsumerar i relation till hemmet.

Bostadsgården

Vad gör en bra bostadsgård? I den här boken betonas att bostadsgårdar har en underskattad potential att skapa värden för de boende och ta tillvara deras engagemang. En bra gård erbjuder plats för lek och rörelse, för samvaro, odling och grönska. Det är inte bara fråga om att skapa trivsel utan gården gör nytta både för de boende och för stadens temperaturreglering och motståndskraft mot torka och översvämningar. En dålig bostadsgård, däremot, är den som bara ”blir över” mellan andra värden som skapats. 

Boendes behov visar vägen för hållbar arkitektur

Böckerna Ett hållbart hem? och Bostadsgården – territoriell arkitektur bygger på två fristående avhandlingar inom arkitekturforskningen som bearbetats för att nå nya läsare utanför forskarvärlden. En röd tråd i båda böckerna är hur arkitekter, byggaktörer och boende kan uppfatta begrepp som hållbarhet och attraktiva miljöer på olika sätt. Boende ska ses som förändringsdrivare snarare än konsumenter.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer