Sverige
Privatperson Logga in

När samhället är förälder

Välkommen på digital bokrelease!

Författarna Annelie Karlsson och Jennie Linde samtalar med Jojje - Georgios Karpathakis om boken När samhället är förälder - Stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn.

När: 14/4 kl. 09.00-09.45 och 20.00-20.45

Pedagogiska stödinsatser som bygger på en förståelse för sårbarhet kan sänka stressen hos placerade barn och tonåringar. Ett ökat välmående hos de unga leder till färre konflikter och möjliggör en positiv utveckling. I boken presenteras praktiska pedagogiska metoder som kan användas av exempelvis personal vid SiS-hem och HVB-hem samt av familjehemsföräldrar. De pedagogiska metoder som presenteras utgår från de placerade barnens perspektiv och går därför helt i linje med barnkonventionen

Anmäl dig här

Välj tid

Annelie Karlsson

Annelie Karlsson är utbildad lärare, specialpedagog och rektor med lång erfarenhet från flera olika skolformer. Hon har arbetat med att utveckla tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning vid Chalmers tekniska högskola både genom enskilda anpassningar, övergripande anpassningar och fortbildning av personal. Annelie Karlsson arbetar nu i eget företag med fokus på lågaffektivt bemötande och tillgänglig undervisning. Annelie Karlsson är förälder till tre barn, varav två med neuropsykiatriska diagnoser.

Jennie Linde

Jennie Linde har lång erfarenhet av arbete med barn, unga och vuxna med ökad sårbarhet. De människor som Jennie Linde arbetar med har ofta en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykiatrisk tilläggsproblematik, trauma och kraftigt utmanande beteenden. Jennie Linde har sedan 2008 arbetat med implementering av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik inom bland annat LSS, HVB och skola. Jennie Linde arbetar nu i eget företag med utbildningar, handledning och implementeringsstöd. Hon är certifierad Studio III tränare och konsult för Studio3.org.

Jojje - Georgios Karpathakis

Jojje - Georgios Karpathakis, grundare av organisationen Underbara ADHD och författare till boken med samma titel. Mer info finns på http://www.underbaraadhd.se/

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer