Sverige
Privatperson Logga in

Statsbidrag för Likvärdig skola 

"Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor." - Skolverket

Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola. Tillsammans med er och vårt breda nätverk av forskare, experter och praktiker kan vi tillsammans skapa insatser för en likvärdig skola. Vi kompetensutvecklar dig och din personal för att säkerställa en likvärdig skola för våra barn och ungdomar. 

Vi kan erbjuda dig:

Handledning på individ och gruppnivå

Föreläsning

Workshop

Böcker

Analysverktyget Loop Me

Vi kombinerar insatserna för att skapa det upplägg som passar er kommun eller skola. Allt ifrån föreläsning, till längre processer med workshops och handledning av pedagoger/ledning (under en termin eller ett läsår). Våra utbildningar går att genomföra antingen på plats eller digitalt.

Processutbildning

Med processutbildningar på vetenskapligt grund får din verksamhet stöd över en längre tid. Vi har tagit fram ett upplägg där våra utbildare kan ge handledning, föreläsning, workshop och stötta med andra moment. En processutbildning är anpassningsbar för att passa behoven i din verksamhet.

Föreläsning

Senaste forskning eller ny inspiration, vi erbjuder en bred kompetens och variation. Föreläsningar går att anpassa efter er, halv- eller heldag, på plats hos er eller digital. Det går även att kombinera föreläsning med handledning eller workshop.

Workshop

Våra workshops har en praktisk inriktning som ger konkreta tips och inspiration i det fortsatta arbetet i er verksamhet. En workshop går även att kombinera med föreläsning och handledning.

Handledning

För verksamheter som behöver stöd i sitt fortsatta utvecklingsarbete finns det möjlighet till handledning av våra handledare. Tillsammans med handledaren lägger vi upp en plan för det kommande arbetet, vilka behov som finns och antalet träffar.

Aktuella utbildningar

Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan

Fredrik Zimmerman är idag verksam som lektor vid sektionen för förskollärar- och lärarutbildning vid Borås Högskola. När han som doktorand skulle välja ämne för sitt avhandlingsarbete var maskulinitet och pojkars skolresultat det som väckte hans intresse.

Det är ett intressant ämne med många dimensioner och som man därför måste angripa från många olika håll. Min forskning handlar om skolan, men frågan om maskulina normer hos unga är också intressant ur ett bredare samhällsperspektiv. Pojkars situation i skolan är en jämställdhetsfråga, både för pojkar och flickor.

Inkludering har ofta kommit att tolkas av kommuner och andra huvudmän som att alla elever ska gå i stor klass, oavsett elevernas behov och förutsättningar. Men inkludering är något annat, att undervisningen ska vara tillgänglig för alla. Det handlar om ett sätt att arbeta.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Specialpedagogik

Praktiknära undervisning

Att leda utvecklingsarbete

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer