Sverige
Privatperson Logga in

Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021

Tack för det stora förtroendet många av er gav oss under 2020. Nu planerar vi tillsammans för 2021!

Nu är det dags att ansöka om statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan. Tillsammans med er och vårt breda nätverk av språkforskare, experter och praktiker har vi under förra året skapat språkutvecklande insatser, kompetensutveckling av ledare och pedagoger inom förskolan och stärkt språkutvecklingen hos våra barn.

Vi kan erbjuda dig:

Handledning på individ och gruppnivå

Föreläsning

Workshop

Förskoleforum

Böcker

Analysverktyget Loop Me

Vi gör det igen! Vi kombinerar insatserna för att skapa det upplägg som passar er kommun eller enskilda verksamhet. Allt ifrån föreläsning kombinerat med artikelläsning till längre processer med workshop, handledning av pedagoger och ledning över en termin eller ett läsår. Våra utbildningar går att genomföra antingen på plats eller digitalt.

 

Processutbildning

Med processutbildningar på vetenskapligt grund får din verksamhet stöd över en längre tid. Vi har tagit fram ett upplägg där våra utbildare kan ge handledning, föreläsning, workshop och stötta med andra moment. En processutbildning är anpassningsbar för att passa behoven i din verksamhet.

Föreläsning

Senaste forskning eller ny inspiration, vi erbjuder en bred kompetens och variation. Föreläsningar går att anpassa efter er, halv- eller heldag, på plats hos er eller digital. De går även att kombinera dessa med handledning eller workshop.

Workshop

Våra workshops har en praktisk inriktning som ger konkreta tips och inspiration i det fortsatta arbetet i er verksamhet. En workshop går även att kombinera med föreläsning och handledning.

Handledning

För verksamheter som behöver stöd i sitt fortsatta utvecklingsarbete finns det möjlighet till handledning av våra handledare. Tillsammans med handledaren lägger vi upp en plan för det kommande arbetet, vilka behov som finns och antalet träffar.

Upplägg för både den stora och den lilla verksamheten

Exempel från en större kommuns upplägg:
  • Teoretisk föreläsning med Maria Heimer och språkforskaren Gisela Håkansson om språk och demokrati samt barns tidiga språkinlärning för alla rektorer och ledare inom förskola.
  • Handledning och workshop, med läsning av artiklar från förskoleforum.se, för ombud och förstelärare.
  • Två handledningstillfällen för personal och ledning i utvalda förskolor


Exempel från en mindre kommuns upplägg:

  • Heldagsföreläsning med Maria Heimer, Elvira Ashby och Gisela Håkansson för all personal med fokus på flerspråkighet. Områden som lyftes var den betydelsefulla högläsningen, språkstimulering samt barns tidiga språkinlärning.
  • Studiecirklar med barnskötare, med läsning av artiklar från förskoleforum.se, där Maria och Elvira har tagit fram material och processtöd åt samtalsledare.
  • Avslutande föreläsning för barnskötare med Maria, Elvira och Gisela.

Språket är grunden för tänkande och därmed för all avancerad kunskap. Språket sätter handtag på barnens verklighet och gör det möjligt för barnet att kommunicera, tänka och förstå nya kunskaper.

Näring för nyfikna

Välkommen till Förskoleforum – Sveriges största kompetensutvecklingsforum för all personal inom förskolan. Här kan du ta del av forskning, idéer och inspiration precis när du behöver det – snabbt och enkelt.

Vår idé är lättillgänglig information baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På Förskoleforum får du tillgång till fler än 2 000 artiklar inom ett trettiotal olika ämnen som täcker de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Inom språkutveckling hittar du en stor variation av artiklar.

Kombinera gärna läsning av artiklar på Förskoleforum med en uppdragsutbildning av författaren. Vi hjälper dig med ett processupplägg!

Till Förskoleforum

VAD vårt uppdrag är säger våra statliga styrdokument och våra egna politiska mål, men HUR vi genomför uppdragen – det är där vi tar hjälp ifrån Förskoleforum.

 

Leda språkutveckling – viktiga förutsättningar

Många förskolor genomför språkutvecklande projekt för att utveckla undervisningen i förskolan utifrån Lpfö 18:s skrivningar. Vi vet från forskning att det ställer krav på dem som leder projekten att ha systematik och uthållighet om utvecklingen ska lyckas. Vad det kan innebära för förskolans rektor och för förskolläraren tas upp i den här artikelserien. Del 1 av 3.

Hon höjer sin röst för språkstimulering i förskolan

Högläsning om snicksnacksnoken Sickan, tecken som stöd och vardagliga samtal. Det är några tips logopeden och författaren Elvira Ashby har för att stimulera barns språkutveckling i förskolan.
Läs artikeln

Aktuella böcker

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer