Tre snabba frågor – Jennie Wilson

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever i klassrummet. Genom att eleverna arbetar på detta sätt ökar både deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här svarar Jennie Wilson på tre snabba frågor om kooperativt lärande.

1. Varför tycker du att man ska arbeta med kooperativt lärande?

– Jag tycker att man ska arbeta med kooperativt lärande för att det ger arbetsglädje för både lärare och elever, det skapar en undervisningsgemenskap där alla kan delta, det stärker relationerna mellan eleverna och höjer deras kunskapsresultat.

2. Hur arbetar man med kooperativt lärande?

– För att arbeta kooperativt skapar du möten mellan elever kring ämnesinnehåll där du på ett väldigt strukturerat sätt ser till att eleverna behöver varandra för att lyckas med uppgiften.

3. Har du något lyckosamt exempel från skolan där man använt sig av metoden?

– Om och om igen ser och hör jag om elever som tidigare av olika anledningar inte har kunnat delta utan suttit vid sidan - kanske med assistent, elever som mått dåligt, elever som förstört för sina klasskamrater, elever som varit utåtagerande, elever med olika svårigheter, elever som inte pratar - som efter några månader med strukturerat kooperativt lärande har vänner, deltar i undervisningen, stöttar sina kamrater, förklarar, hjälper, uppmuntrar och mår bra.

Niclas Fohlin och Jennie Wilson berättar mer om
Kooperativt lärande i praktiken. 

Nyfiken på Jennie Wilson?

Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare F–6. Ända sedan studietiden har hon lagt stort fokus på samarbete och elevaktivitet för ett fördjupat lärande. De senaste åren har hon arbetat allt mer med kooperativt lärande med sina elever.

Jennie är medförfattare till två böcker om kooperativt lärande. Hon anordnar tillsammans med Niclas Fohlin och Lisa Westman workshoppar och seminarier i kooperativt lärande på skolor runtom i Sverige, och driver bloggen www.kooperativt.com.

Läs mer
Produktbild

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer