Privatperson Logga in

Nordiska Skolledarkongressen 2020

Läs mer om böckerna du kan välja som Boka-tidigt-premie.

Empati – nyckeln till samarbete i professionella samtal

Hilmar Thor Hilmarsson

Empati är ett medfött och naturligt sätt att samtala och därför en nyckel till mänskligt samarbete. Den här boken förklarar hur empati fungerar och visar hur professionella kan använda sin empati för att hjälpa andra i sin yrkesroll. Innehållet är uppdelat i fyra teman; hur empati fungerar, att skapa god relation och medveten närvaro, motivation och vägledning genom empati, samtal som hjälper – samtalstrappan.

Läs mer om boken

Leda lärande i team. Hur skolchefer, skolledare och lärare kan förbättra elevers resultat

Richard DuFour och Robert J Marzano

Hur kan elevers resultat förbättras? Hur skapar man den bästa miljön för god undervisning, lärande och ledarskap? Hur fostras effektivt ledarskap som främjar förbättring på kommun-, skol- och klassrumsnivå? Ingen enskild person har alla kunskaper, förmågor och talanger som krävs för att leda kommunens skolor, förbättra en skola eller svara mot alla enskilda elevers behov. Leda lärande i team handlar om hur skolchefer, skolledare och lärare kan bemöta skolans utmaningar och gynna elevers lärande genom att bygga professionella gemenskaper för lärande och skapa samarbetande kulturer.

 

Läs mer om boken

Moderna myter om lärande och bildning

Pedro Bruyckere, Paul A. Kirschner & Casper D. Hulshof

I Moderna myter diskuteras dagens vanligaste myter om lärande och utbildning mot bakgrund av mytens sanningshalt och vad god forskning inom pedagogik och psykologi har att säga om den. Exempel på sådana myter är lärstilar, digitalisering i skolan och utbildningspolitik. Moderna myter är varken progressiv eller konservativ, den försöker bara tillrättalägga ett antal påståenden och presentera fakta på sätt som gör att de som är involverade i undervisning och utbildning kan förstå och använda sig av dem.

Läs med om boken

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer