Sverige
Privatperson Logga in

Kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever i klassrummet. Genom att eleverna arbetar på detta sätt ökar både deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi erbjuder både föreläsningar och workshoppar i kooperativt lärande.

Utbildningar om kooperativt lärande

Niclas och Jennie berättar mer om Kooperativt lärande i praktiken

Kooperativt lärande i förskolan

Kooperativt lärande har under de senaste åren spridit sig som en löpeld i svenska klassrum. En av de drivande bakom utvecklingen är Niclas Fohlin, lärare och författare. Inspirerad av sin mans arbete började Lisa Fohlin tillämpa samma principer i sitt arbete som förskollärare, med fantastiska resultat. Och nu arbetar de tillsammans Jennie Wilson för att sprida idén om kooperativt lärande även för de yngsta barnen.

I så väl boken som under utbildningen berättar Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie Wilson om hur kooperativt lärande kan implementeras i förskoleverksamheter. Viktiga teoretiska delar gås igenom och du får konkreta tips som ni direkt kan använda i dina barngrupper.

Nyfiken på författarna?

Läs mer om författarna Niclas Fohlin, Lisa Fohlin och Jennie Wilson och hur de inspirerar till kooperativt lärande i våra föreläsningar och workshoppar.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer