Kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever i klassrummet. Genom att eleverna arbetar på detta sätt ökar både deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi erbjuder både föreläsningar och workshoppar i kooperativt lärande.

Workshop: Kooperativt lärande – Tvådagars workshop

Med workshopen får du praktisk erfarenhet av flera olika kooperativa arbetssätt och kunskap om deras olika styrkor. Du får tillfälle att utarbeta en lektionsplanering som gör att du direkt kan sätta igång med kooperativt lärande med dina elever.

Datum och plats hösten 2019

Stockholm 5-6/9, Stockholm 16-17/9, Malmö 3-4/10, Linköping 10-11/10, Göteborg 23-24/10, Falun 7-8/11 och Stockholm 21-22/11.
Läs mer och boka plats på workshopen.

Workshop steg 2: Kooperativt lärande – Tvådagars workshop

Det här är en utbildning för dig som redan idag arbetar med kooperativt lärande i klassrummet och vill ta nästa steg i din utveckling. Det är även en utbildning för dig som förstelärare eller utvecklingsledare som har till uppgift att implementera kooperativt lärande i en eller flera skolor.

Datum och plats hösten 2019

Göteborg 23-24/9
Läs mer och boka plats på workshop steg 2.

Föreläsning: Kooperativt lärande i förskolan

Utbildningen presenterar hur kooperativt lärande kan användas i förskolan.  Vi går igenom lekstrukturer och konkreta tips för att öva samarbete mellan barnen. Teori och praktik presenteras i en helhet: kortare föreläsningsdelar följt av diskussioner och praktiskt utforskande. Seminariet syftar till att ge personal i förskolan och förskoleklass verktyg för att börja använda kooperativt lärande i sina verksamheter.

Datum och plats hösten 2019

Stockholm 5/11, Örebro 13/11
Läs mer och boka plats på föreläsningen.

 

 

 

 

Nyfiken på författarna?

Niclas Fohlin, Lisa Fohlin, Jennie Wilson och Lisa Westman inspirerar till kooperativt lärande i våra föreläsningar och workshoppar.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer