Sverige
Privatperson Logga in

Lyhördhet är hans ledstjärna i rollen som verksamhetschef

Drivkraften till utveckling (sin egen och andras) och en ständig vilja att prova nya saker är ett genomgående tema i Torsten Bergs karriär. Från mellanstadielärare via arbeten som vuxenlärare, IT-pedagog, biträdande rektor och 20 år som rektor inom skolan är hans senaste utmaning rollen som verksamhetschef för förskolan i Karlshamns kommun. Vem vet vad det blir härnäst?

– Jag gillar omväxling, säger Torsten Berg som svar på frågan vad det var som lockade honom till en roll som ledare. Som rektor innehöll mina dagar både små och stora frågor, från pedagogik till ekonomi och allt däremellan. Det är likadant nu, även om jag är en bit längre ifrån verksamheten. Det är ett brett spann av arbetsuppgifter. Och en stor arbetsmängd totalt, men det har jag inget emot.

Det var hösten 2016 som Torsten Berg lämnade jobbet som rektor för Bodetorpsskolan och gick över till förskolans värld. Som verksamhetschef är han övergripande ansvarig för 10 rektorer i förskolan (tidigare kallade förskolechefer) och 350 medarbetare vid totalt 25 förskolor i Karlshamns kommun.

– I min roll verkar jag främst genom rektorerna, som förmedlar vidare till sin personal. Men jag är också noga med att behålla kontakten med verksamheten. Särskilt i början gjorde jag många besök hos arbetslagen ute på förskolorna för att ta del av arbetet och få en bild av var behovet av stöd från mig fanns.

Torsten ser förmågan att lyssna som den allra viktigaste egenskapen hos en ledare. Det är i verksamheten förverkligandet av politikernas visioner sker och det är hans jobb att skapa rätt förutsättningar för det, genom att vara lyhörd för behoven.

Alla rektorer i förskolan träffas var fjortonde dag, en del av dagen tillsammans med Torsten och resterande tid på egen hand. Innehållet i träffarna rör sig mellan allt från långsiktiga strategiska resonemang till praktisk samordning kring frågor som rekrytering och barnplacering.

– Den största utmaningen vi har just nu är att få plats med alla nya barn, på grund av den ökade invandringen och för att det föds fler barn i kommunen. Det ställer krav både på att få fram lokaler och att rekrytera medarbetare. Just bristen på personal är en nöt att knäcka för förskolan i hela landet. Men vi i Karlshamn är ändå rätt duktiga på det. Bland annat har vi infört en fast vikariepool som ger trygghet och stabilitet för vikarier, ordinarie personal, barn och föräldrar.

När det gäller förskolans utveckling ser Torsten Berg frågan om att möta barns varierande behov som en av de viktigaste frågorna, både den växande andelen barn som har behov av särskilt stöd och de särbegåvade barn som behöver extra stimulans och utmaningar för sin utveckling. I det syftet har Karlshamns kommun satsat på pedagogiska utvecklare och fler specialpedagoger, som stöd för medarbetarna. Man utvecklar också särskilda ”Barnhälsoteam” i förskolan, som en motsvarighet till skolans elevhälsa.

Inspiration till egen utveckling får Torsten mycket i samarbete med kommunens tre andra verksamhetschefer, med ansvar för grundskolan, gymnasiet respektive skolhälsovården. Och inte minst hemma vid sitt eget köksbord.

– Min fru är också verksamhetschef, fast i en annan kommun. Så det blir en hel del chefssnack hemma på kvällarna, avslutar Torsten Berg.

Nyfiken på Torsten Berg?

Torsten Berg är sedan 2016 verksamhetschef för förskolorna
i Karlshamns kommun, med chefsansvar för 10 rektorer på
totalt 25 förskolor. Han är utbildad mellanstadielärare och
har bland annat 20 år som rektor bakom sig.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer