Sverige
Privatperson Logga in

Grön på jobbet som förskolechef

För miljövetaren Sanne Björklund blev utepedagogiken vägen in i förskolans värld. Nu tar hon nästa steg i karriären som chef för tre förskolor i Ystad, ett uppdrag som kräver balans mellan vardagens snabba puckar och långsiktigt strategiarbete. Men sitt intresse för miljö och långsiktig hållbarhet tänker hon alltid behålla.

 

Att gå från miljövetare till förskolechef kan kanske verka vara en lång väg. Men miljövetenskap handlar ju om att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle för kommande generationer. Och då är väl förskolan en alldeles utmärkt plats att börja på? Det tycker i alla fall Sanne Björklund.

"De flesta förskolor jobbar redan idag väldigt aktivt med miljöfrågor. Förhoppningsvis kan det bidra till att framtidens generationer kan bygga ett hållbart samhälle."

– Jag har alltid tyckt att förskolans utepedagogik är ett intressant område. Den bygger på en holistisk tanke där man sätter hela barnet i fokus och där miljöfrågor kommer in på ett naturligt sätt. Via en vidareutbildning i pedagogik och tjänster som utomhuspedagog och utvecklingspedagog i Malmö ledde vägen tillbaka till uppväxtstaden Ystad och nästa steg i karriären.

– När en av förskolecheferna här i Ystad slutade blev jag uppmuntrad att söka, säger Sanne Björklund. Det lockade mig att få mer möjlighet att påverka, även om jag var rädd för att det skulle bli för lite fokus på det pedagogiska.

I slutet på maj började Sanne sitt nya jobb som chef för tre förskolor i Ystad och med höstterminens start började arbetet på allvar. På frågan om det hittills varit som hon tänkt sig blir svaret både ja och nej.

– Det är fler olika arbetsuppgifter än vad jag hade trott. Dagarna slukas av många små saker som måste lösas. Den stora utmaningen med det är att kombinera mikroperspektivet med tid för att tänka strategiskt och långsiktigt. Men jag var beredd på att det skulle vara tufft och det blev det. Så på det sättet är jag inte överraskad. Och att dagarna är så varierade är just det som gör jobbet så fantastiskt roligt.

Som ny chef är hon fortfarande i fasen att lära känna verksamheten och se vad som krävs, på varje förskola, i varje arbetslag och för varje individ.

– I min roll som förskolechef är det viktigt att jag inte går för djupt ner i det operativa, utan låter medarbetarna själva forma sin vardag. Men jag försöker prioritera spontana besök och deltagande i arbetslagsmöten. Och jag försöker läsa av vad var och en av mina medarbetare behöver av mig.

För inspiration vänder sig Sanne gärna utåt och söker erfarenheter från andra förskolor, men också möten med barnen ute på förskolorna ger impulser till hennes arbete.

"Mitt mål som ledare är att bidra till en förskola där man ständigt ifrågasätter sina arbetssätt och ser varje barn som en egen individ. Och där verksamheten i ännu högre grad är baserad på forskning och beprövad erfarenhet."

– Som miljövetare har jag förstås också med mig mitt hållbarhetsperspektiv. Många förskolor jobbar redan idag mycket med miljö, men vi kan bli ännu bättre. Inför framtiden ser Sanne kompetensförsörjning som den största utmaningen. Bristen på utbildade förskolelärare är stor och för att klara framtidens pedagogiska krav måste mycket fokus läggas på kompetensutveckling och kollegialt lärande.

– För egen del hoppas jag kunna få lite mer koll på läget så småningom. När allting inte är så nytt längre kan jag förhoppningsvis spara tid på det praktiska… och få mer utrymme för det pedagogiska och långsiktiga.

Nyfiken på Sanne Björklund?

Sanne Björklund är Miljövetare och sedan maj 2018 chef för förskolorna Hedeskoga, Svarte och Sövestad i Ystad kommun. Hon har tidigare arbetat som utepedagog vid Naturskolan i Malmö samt som utvecklingspedagog i Malmö Stad. 

Läs mer
Produktbild

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer