Sverige
Privatperson Logga in

Välkommen till digital långfrukost med Studentlitteratur

Kostnadsfria minikonferenser för dig som är ledare i skolan

Med digital långfrukost vill vi på Studentlitteratur ge dig ett smakprov ur vårt kompetensutvecklingserbjudande. Vi bjuder därför in till tre förmiddagar under vårterminen där du får ta del av några av våra inspirerande föreläsare och författares tankar samtidigt som vi avnjuter en god frukost tillsammans.

Kaffet får du i detta fall fixa själv, men vi hoppas att vi snart kan bjuda på det också. Välkommen med din anmälan!

Digital långfrukost 11 februari

09:00 Leda samtal genom handledning med Maja Lindqvist

Teoretiska resonemang blir lättare att koppla samman när yrkesutövare utforskar, reflekterar och analyserar sådant som sker i deras dagliga arbete. Ju mer praktiknära samtal som förs desto lättare blir det att tillgodogöra sig sina erfarenheter, kunskaper och teorier.

10:00 Kooperativt ledarskap med Niclas Fohlin

Använd kooperativt lärande för att öka samarbetet, öka måluppfyllelse och öka trivsel för lärarna. Här ges du möjlighet att som skolledare vara ett pedagogiskt föredöme.

11:00 Vetenskapande skola med Martin Lackéus

Utbildning ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. En självklarhet, men hur ska det gå till i praktiken? På Chalmers har ny metodforskning lett fram till konkreta arbetssätt som ger nyckelpersoner på skolor stöd i att leda forskningsarbetet. 

 

 

Digital långfrukost 19 mars

09:00 Effektiv läsavkodning med Ronny Karlsson

Hur kan vi öka barns automatiserade läsavkodning och utveckla läsflyt?  Ronny har föreläst i många år om metoden och materialet BRAVKOD. Metoden har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att utveckla läsflyt, något som i sin tur är avgörande för läsförståelsen.

10:00 Lektionsdesign för lärande med Linda Sikström och Daniel Prsa

Organisera en varierad, strukturerad och elevaktiv undervisning och lärmiljö. Tillsammans med ett tydligt pedagogiskt ledarskap i och utanför klassrummet ökar detta möjligheten för elever att få trygghet, studiero och ett utvecklat lärande.

11:00 Bättre röst och tal med Tove Ekelund

Din röst är en del av ditt varumärke. Men gör din röst dig rättvisa? Når du fram med det du vill säga? Kanske håller du ofta föredrag/presentationer/lektioner eller deltar i många möten? Då är det betydelsefullt att du upplevs som kunnig och trovärdig i framförandet.

Digital långfrukost 27 april

09:00 Få fler pojkar att lyckas i skolan med Fredrik Zimmerman

På de flesta skolor presterar pojkar som grupp sämre än flickor. Fler pojkar än flickor går ut grundskolan utan ett fullständigt betyg. Frågan är vad man på skolnivå kan göra för att ändra på detta.

10:00 Extra anpassningar och särskilt stöd med Maja Lindqvist

Maja samtalar om skillnaden mellan ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Hur kan skolan kvalitetssäkra arbetet?

11:00 Förebyggande arbete i skolan med Maja Lindqvist

Ett förebyggande arbete innebär att minska konsekvenserna av uppmärksammade riskfaktorer genom att stärka skyddsfaktorerna. Men hur genomför man ett sådant arbete? Maja Lindqvist ger exempel på hur ett förebyggande arbete kan genomföras i praktiken.

 

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer