Sverige
Privatperson Logga in

Digitalt arbete i skolan

Här har vi samlat böcker för dig som arbetar med digitalisering i grundskolan och på gymnasiet. Här finner du stöd i hur man kan arbeta med programmering, tips på digitala verktyg i klassrummet samt hur man kan planera och tillgängliggöra distansundervisningen.

Motiverande undervisning med gamification

Adam Palmquist är legitimerad lärare och doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Hans forskning behandlar det livslånga lärandet och rollen det kommer att spela i det skifte som samhällets digitalisering innebär. Han skriver om hur man som lärare drar bäst nytta av digitaliseringens möjligheter, med särskilt fokus på motivation.

"Spelifiering är att designa spelfullt, inte att spela spel", läs intervjun med Adam Palmquist

Programmering som ett pedagogiskt verktyg i olika ämnen

Linda Mannila, utbildare och forskare, har skrivit boken Att undervisa i programmering i skolan. I boken presenteras en mängd konkreta exempel och förslag på aktiviteter, som visar hur man kan arbeta med programmering som ett pedagogiskt verktyg, både med och utan dator.

"Programmering handlar om tankesätt", läs intervjun med Linda Mannila

Digitala verktyg i undervisningen

Patricia Diaz är gymnasielärare och verksam som konsult, utbildare och kursledare inom IT i undervisningen. Hon skriver om varför och hur digitala verktyg och sociala medier kan bidra till ökat lärande och delar med sig av sina idéer och erfarenheter.

"Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning", läs intervjun med Patricia Diaz

Digitalisering och literacyutveckling

Jenny Edvardsson är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia och skriver om vad digitaliseringen kan innebära för lärarens planering, genomförande av undervisningen och efterarbete. Hon har bland annat tilldelats Amy-priset för hennes arbete med att tillgängliggöra undervisningen, samt Guldäpplet för sitt arbete med digital teknik i klassrummet. 

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer