Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Historia 1 50p Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Då, nu och sedan

Skickas följande arbetsdag

Historia 1 50p - Digital elevlicens 12 mån

Då, nu och sedan

Skickas inom 3 timmar

Historia 1 50p - Digital elevlicens 12 mån 30 elever

Då, nu och sedan

Skickas inom 3 timmar
Valt format
Elevpaket - bok + digital produkt 373 kr inkl. moms
Elevlicens - digital produkt 125 kr inkl. moms
Elevlicens för 30 elever - digital produkt 3 014 kr inkl. moms

Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det ger utrymme för att presentera tiden därefter mer grundligt – särskilt decennierna efter andra världskriget. De många källkritiska uppgifterna tillsammans med arbetshäftet skapar möjligheter att göra...

Läs mer

Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det ger utrymme för att presentera tiden därefter mer grundligt – särskilt decennierna efter andra världskriget. De många källkritiska uppgifterna tillsammans med arbetshäftet skapar möjligheter att göra yrkesanpassningar. ELEVPAKETET – TRYCKT BOK, DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT ARBETSHÄFTE Elevpaketet består av en tryckt bok, ett digitalt läromedel och ett tryckt arbetshäfte. För att stärka elevernas historiemedvetenhet förs ett resonemang om hur då, nu och sedan hänger samman. Här betonas också historiens betydelse för identiteten. I läromedlets texter och källkritiska uppgifter får eleverna möta en historisk mångfald – här presenteras både de mäktigas och de vanliga människornas historia. I arbetshäftet kan eleven arbeta med bl.a. sin egen och familjens historia. DET DIGITALA LÄROMEDLET Den interaktiva elevboken – som inleds med ett kortfattat resumékapitel om tiden fram till 1776 – är inläst med autentiskt tal och textföljning. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska. Dessutom ingår en digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar och källkritiska uppgifter. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning • Resumékapitel – från förhistorisk tid till modern tid • Digital ämnesordlista • Faktafördjupningar • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Källkritiska uppgifter Fungerar på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.

Stäng
Ytterligare information

VINNARE AV ÅRETS LÄROMEDELSFÖRFATTARPRIS LÄRKAN 2012 Författarna Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg fick priset för sina läromedel Historia 1, Då, nu och sedan och Historia 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen. Motiveringen löd: Detta är ett läromedel som är anpassat till de nya kursplanerna. Bra med tydliga mål för varje kapitel. Fin liten del med bildanalys samt bra arbetsuppgifter och källtips. Bra webbdel som innehåller mycket matnyttigt. Språket i texterna är väl balanserat och anpassat till målgruppen. Läromedlet har ett personligt tilltal och en fin ton.

Länkar
Information

ISBN:

9789144077796

Utgivningsår:

2010

Revisionsår:

2011

Artikelnummer:

32306-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

224

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

36 mån
 ;

Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att presentera tiden därefter mer grundligt – särskilt decennierna efter andra världskriget. För att stärka elevernas historiemedvetenhet förs ett resonemang om hur då, nu och sed...

Läs mer

Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att presentera tiden därefter mer grundligt – särskilt decennierna efter andra världskriget. För att stärka elevernas historiemedvetenhet förs ett resonemang om hur då, nu och sedan hänger samman. Här betonas också historiens betydelse för identiteten. I läromedlets texter och källkritiska uppgifter får eleverna möta en historisk mångfald – här presenteras både de mäktigas och de vanliga människornas historia. I det digitala arbetshäftet kan eleven arbeta med bl.a. sin egen och familjens historia. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken – som inleds med ett kortfattat resumékapitel om tiden fram till 1776 – är inläst med autentiskt tal och textföljning. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska. Dessutom ingår en digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar och källkritiska uppgifter. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning • Resumékapitel – från förhistorisk tid till modern tid • Digital ämnesordlista • Skrivbart arbetshäfte • Faktafördjupningar • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Källkritiska uppgifter Fungerar på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p Elevlicens – Digitalt säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p finns även som Klasslicens – Digitalt och Elevpaket – Digitalt + Tryckt.

Stäng
Ytterligare information

Vinnare av årets läromedelsförfattarpris lärkan 2012 Författarna Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg fick priset för sina läromedel Historia 1, Då, nu och sedan och Historia 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen. Motiveringen löd: Detta är ett läromedel som är anpassat till de nya kursplanerna. Bra med tydliga mål för varje kapitel. Fin liten del med bildanalys samt bra arbetsuppgifter och källtips. Bra webbdel som innehåller mycket matnyttigt. Språket i texterna är väl balanserat och anpassat till målgruppen. Läromedlet har ett personligt tilltal och en fin ton.

Länkar
Information

ISBN:

9789144089485

Utgivningsår:

2010

Revisionsår:

2013

Artikelnummer:

32306-WB02

Upplaga:

Andra

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;

Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att presentera tiden därefter mer grundligt – särskilt decennierna efter andra världskriget. För att stärka elevernas historiemedvetenhet förs ett resonemang om hur då, nu och sed...

Läs mer

Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att presentera tiden därefter mer grundligt – särskilt decennierna efter andra världskriget. För att stärka elevernas historiemedvetenhet förs ett resonemang om hur då, nu och sedan hänger samman. Här betonas också historiens betydelse för identiteten. I läromedlets texter och källkritiska uppgifter får eleverna möta en historisk mångfald – här presenteras både de mäktigas och de vanliga människornas historia. I det digitala arbetshäftet kan eleven arbeta med bl.a. sin egen och familjens historia. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken – som inleds med ett kortfattat resumékapitel om tiden fram till 1776 – är inläst med autentiskt tal och textföljning. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska. Dessutom ingår en digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar och källkritiska uppgifter. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning • Resumékapitel – från förhistorisk tid till modern tid • Digital ämnesordlista • Skrivbart arbetshäfte • Faktafördjupningar • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Källkritiska uppgifter Fungerar på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p Klasslicens – Digitalt (upp till 30 användare) är giltig ett år från aktiveringsdatum. Historia 1 – då, nu och sedan 50 p finns även som Elevlicens – Digitalt och Elevpaket – Digitalt + Tryckt.

Stäng
Ytterligare information

Vinnare av årets läromedelsförfattarpris lärkan 2012 Författarna Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg fick priset för sina läromedel Historia 1, Då, nu och sedan och Historia 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen. Motiveringen löd: Detta är ett läromedel som är anpassat till de nya kursplanerna. Bra med tydliga mål för varje kapitel. Fin liten del med bildanalys samt bra arbetsuppgifter och källtips. Bra webbdel som innehåller mycket matnyttigt. Språket i texterna är väl balanserat och anpassat till målgruppen. Läromedlet har ett personligt tilltal och en fin ton.

Länkar
Information

ISBN:

9789144092027

Utgivningsår:

2010

Revisionsår:

2013

Artikelnummer:

32306-WK02

Upplaga:

Andra

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;