Kurslitteraturpriset 2019

Tävlingen är avgjord

Utifrån en mängd inkomna bidrag har juryn nu utsett 2019 års pristagare. Nedan kan du läsa mer om vilka bidrag som kammade hem förstapriset respektive de två hederspriserna.

 

Kurslitteraturpriset är Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Prissumman på en kvarts miljon kronor fördelas på ett förstapris om 150 000 kr och två hederspriser om 50 000 kr vardera.

 

Årets pristagare

1:a pris 2019

Barnkonventionen

Maria Grahn-Farley

För ett centralt verk inom ett aktuellt ämne som tar sig an komplicerade juridiska frågeställningar på ett lättläst och initierat sätt.

Ur juryutlåtandet

Pressmeddelande

Hederspris 2019

Källkritik! Journalistik i lögnens tid

Sigurd Allern och Ester Pollack

För en angelägen lärobok som tar sig an en klassisk fråga i ny kontext.

Ur juryutlåtandet

Pressmeddelande

Hederspris 2019

Quality Management: An Introduction

Ida Gremyr, Bjarne Bergquist och Mattias Elg

För en välskriven och noggrant disponerad bok som är mer av en handledare än ett uppslagsverk.

Ur juryutlåtandet

Pressmeddelande

Prisutdelning

Vinnarna tar emot sina pris den 4 september i samband med Studentlitteraturs mingelfest på Berns salonger i Stockholm. Den gnistrande kvällen bjuder på bubbel med tilltugg, levande musik och festlig stämning tillsammans med Sveriges främsta kurslitteratur- och läromedelsförfattare.

 
 

Pristagare genom åren

Kurslitteraturpriset instiftades 2009. Sedan dess har vi belönat ett antal nytänkande verk.

Se hela listan

Information och tävlingsvillkor

 • Vem kan tävla?

  Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla, oavsett ämne. Tävlingen är öppen för manuskript, längre gångna och helt färdiga verk, så länge de inte är kontrakterade på annat förlag.

  • Bidraget ska rikta sig till studenter på svenska universitet och högskolor.
  • Bidraget ska vara skrivet på svenska, alternativt engelska.
  • Bidraget kan vara skrivet av en eller flera författare.
  • Bidraget kan omfatta lärobok, övningsbok och digitala delar som övningar, simuleringar, föreläsningar eller tester.
  • Du kan delta med uppdaterade versioner av bidrag du tävlat med tidigare.
  • Revideringar av tidigare utgivna titlar räknas inte som giltiga bidrag.
  • Översättningar av tidigare utgivna titlar räknas inte som giltiga bidrag.
  • Du kan delta med titlar som du redan har kontrakt för. Du kan också tävla med titlar som du är på gång att skriva avtal för. Se vidare under Rättigheter.
  • Du kan delta med helt färdigställda titlar. Är din titel redan utgiven måste detta ha skett hos Studentlitteratur under innevarande tävlingsår (2019).
  • Titlar utgivna 2018 eller tidigare är inte giltiga bidrag.

  Du kan när som helst dra tillbaka ditt tävlingsbidrag.

 • Vad kan man vinna?

  Kurslitteraturpriset består av tre priser. Prissumman på en kvarts miljon kronor fördelas med 150 000 kr till förstapriset och 50 000 kr vardera till två hederspriser. Förstapristagare erhåller även Kurslitteraturprisstatyetten. Förutom prissumman garanteras pristagarna utgivning med gängse royalty. Även om ditt bidrag inte blir en av de tre pristagarna kan det bli aktuellt för utgivning.

  Då fler än en författare står bakom verket fördelas prissumman utifrån pristagarnas insats i verket, såvida inte pristagarna gemensamt kommer överens om en annan fördelning.

  Prissumman betalas ut i samband med prisutdelningen i september månad. Prissumman är återbetalningspliktig ifall manus inte levereras inom den tid som anges i förlagsavtal eller den senare tid som parterna gemensamt har kommit överens om.

  Vinnarbidragen blir utgivna av Studentlitteratur med gängse royalty. Pristagarna uppvaktas och firas under festliga former i samband med prisutdelningen i september. Kvällen avrundas med middag på en välrenommerad restaurang.

 • Vad ska tävlingsbidraget bestå av?

  Ditt bidrag ska bestå av följande delar:

  • Bidragets titel och ämnesområde.
  • En beskrivning av bokens målgrupp
  • Ett synopsis som beskriver bokidén, 1–2 sidor
  • En disposition eller innehållsförteckning
  • Ett manus eller del av manus, minst 30 sidor
  • En beskrivning av eventuellt övningsmaterial och hur det är tänkt att användas
  • En beskrivning av eventuellt digitalt material och hur det är tänkt att användas
  • En presentation av dig själv och eventuella medförfattare eller övriga redaktörer
  • Kontaktuppgifter till samtliga personer som står som tävlande
  • En motivering till varför ditt bidrag ska vinna Kurslitteraturpriset

  Under tävlingstiden kommer vi att hålla kontakt med dig via e-post, så var noga med att ange en e-postadress där vi kan nå dig.

 • Hur skickar man in ett bidrag?

  Du som författare skickar in ditt bidrag via ett formulär på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset-tavlingsbidrag2017.

  Sista inlämningsdatum 2019 var 2 april.

 • Vem utser vinnarna?

  Samtliga bidragen bedöms först av Studentlitteraturs ämneskunniga förläggare. Därefter utser Studentlitteraturs jury de slutliga vinnarna. Juryn består av representanter från Studentlitteraturs ledningsgrupp och har gedigen erfarenhet av utgivning av kurslitteratur.

 • Hur bedöms bidragen?

  Juryns bedömning tar hänsyn till en rad kriterier. Viktigast är att bidraget:

  • Har en tydligt definierad målgrupp
  • Fyller ett verkligt och ansenligt undervisningsbehov
  • Har ett genomtänkt pedagogiskt och metodiskt upplägg
  • Använder ett språk som är anpassat till målgruppen
  • Representerar ett nytänkande i någon form.
 • Viktiga datum
  • Sista inlämningsdatum är 2 april 2019
  • Vinnarna offentliggörs 13 juni 2019
  • Prisutdelningen äger rum under festliga former i Stockholm i september 2019
  • Slutligt manuskript från pristagarna levereras 30 september 2010*
  • Pristagartitlarna utkommer senast 1 april 2021*

  *Vid mer omfattande eller komplexa verk kan en senare tid bli aktuell.

 • Rättigheter

  Genom att skicka in bidrag till tävlingen förbinder du dig att inte ge ut samma material på annat förlag till dess att årets pris har kungjorts. Studentlitteratur har fram till dess att årets pris kungjorts rätt, men inte skyldighet, att acceptera utgivning av inskickade tävlingsbidrag.

  Om du accepterar utgivning sker den i så fall på dessa villkor. Om du under tävlingens gång förklarar att du inte längre vill kvarstå i tävlingen återfår du fulla rättigheter till ditt material.

 • Personuppgifter och samtycke

  Studentlitteratur behandlar inskickade personuppgifter för att administrera tävlingen. Vi kan även komma att samköra uppgifterna med andra uppgifter i våra register i syfte att uppdatera adresser, rensa dubbletter och ta bort felaktiga uppgifter.

  Studentlitteratur behandlar även inskickade personuppgifter för att kunna skicka erbjudanden och marknadsföra utgivning inom den tävlandes ämnesområde. Du har dock rätt att inte ge ditt samtycke till sådan användning för marknadsföring och kan även senare återkalla ett lämnat samtycke utan att det påverkar ditt deltagande i tävlingen.

 • Skatteregler

  Tävlingar av denna typ är beskattade och pristagarna betalar skatt på prissumman enligt aktuella skatteregler.

Har du frågor?

Har du frågor som rör tävlingen,
kontakta Charlotte Orban på

 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text