Privatperson Logga in

Det hänger på språket!

Lärande och språkutveckling i grundskolan

Skickas följande arbetsdag

312 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Kunskapsutveckling och lärande i grundskolan bygger på språklig grund - elever läser och skriver för att lära, både när de arbetar på egen hand och i grupp. Språk i tal, men också i skrift, blir därmed de verktyg som utgör förutsättningen för all undervisning. Boken inleds med en kort introduktion kring språk och lärande. Därefter följer femton kapitel som bl.a. behandlar: tal och samtal o flerspråkig utveckling läsning, textförståelse och boksamtal genreskrivning och textanalys möten med l...

Författare

Louise Bjar

Master of Arts - Education, University of Greenwich, London. Louise Bjar har många års erfarenhet av undervisning som mellanstadielärare och talped...

Inger Lindberg

Inger Lindberg, FD, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Caroline Liberg

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läroch läsprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervis...

Barbro Bruce

Barbro Bruce är leg. logoped, med. dr i logopedi och arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Hö...

Jenny Wiksten Folkeryd

Jenny Wiksten Folkeryd är lektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. I sin forskning har hon särskilt ägnat sig åt elevers s...

Kerstin Nauclér

Kerstina Nauclér, leg. logoped, docent i fonetik, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, Lund.

Eva Magnusson

Eva Magnusson, leg. logoped, fil.dr, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund.

Lars Brink

Lars Brink är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle. Han disputerade på en avhandling om gymnasiets litterära kanon. Han h...

Liv Bøyesen

Liv Bøyesen är sakkunnig vid Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Högskolan i Oslo. Hon är utbildad lärare och logoped och har ämbe...

Agnes Edling

Agnes Edling har studerat spanska och lingvistik. Hennes specialintresse är kritisk diskursanalys. För närvarande är hon doktorand i lingvistik vid...

Birgitta Garme

Birgitta Garme är fil.dr i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning och lärarutbildning och har särskilt int...

Åsa af Geijerstam

Åsa af Geijerstam är fil.dr i lingvistik och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintress...

Jan-Eric Gustafsson

Jan-Eric Gustafsson är verksam vid Göteborgs universitet.

Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg är professor vid Institutionen för lärarutbildning och skolutveckling, Universitetet i Oslo.

Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad är professor i norska på lärarutbildningen vid Høgskolen i Hedmark i Norge. Hon har många års erfarenhet som lärare i gru...

Stefan Samuelsson

Stefan Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Linköpings universitet och adjungerad professor i specialpedagog...

Monica Rosén

Monica Reichenberg är universitetslektor på Pedagogen vid Göteborgs universitet där hon undervisar blivande och yrkesverksamma lärare. Hon har i må...

Monica Reichenberg

Monica Reichenberg har arbetat i många år som lärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare åldrar,...

Ann-Carita Evaldsson

Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation. Hennes expert¬områden är vi...

Johannes Lunneblad

Johannes Lunneblad är lektor vid Göteborgs universitet och verksam i nationella och internationella forskningsmiljöer där frågor kring det mångkult...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer