Privatperson Logga in

Samproduktionens retorik och praktik

- inom området hälsa och välfärd

Skickas följande arbetsdag

327 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Samproduktion av kunskap, innovationer och andra värden diskuteras numera flitigt på universitet och lärosäten runt om i världen. Likväl råder oenighet om vad begreppet står för. Somliga förespråkar en snävare syn på samproduktion, i huvudsak kopplad till samverkan med näringslivet och industrin. En vidare syn innefattar även samverkan med den offentliga sektorn och frivilligsektorn. I denna bok visar vi hur samproduktion kan gestalta sig när högskolor och universitet samverkar med den offent...

Författare

Inger K. Holmström

Inger Knutsson Holmström är professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola i Västerås, och associerad forskare vid Uppsala universitet. Hon är ...

Jonas Stier

Jonas Stier är professor i interkulturella studier och forskningsledare vid Högskolan Dalarna. Vid sidan om undervisning och forskning har han mång...

Per Tillgren

Per Tillgren är med.dr, socionom och professor emeritus vid Mälardalens högskola i Västerås, Sverige. Per Tillgrens forskning har sin utgångspunkt ...

Gunnel Östlund

Gunnel Östlund, med.dr i socialmedicin och folkhälsovetenskap samt docent i socialt arbete. Undervisar och forskar vid akademin för hälsa, vård och...

Sharareh Akhavan

Sharareh Akhavan, med.dr, docent i folkhälsovetenskap och har en akademisk bakgrund inom biologi och mikrobiologi. Arbetar som forskare och lärare ...

Osman Aytar

Osman Aytar, docent i socialt arbete/ fil. dr i sociologi. Arbetar som forskare och lärare vid avdelningen för socialt arbete på akademin för hälsa...

Helena Blomberg

Helena Blomberg, lektor i sociologi vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. Huvudsakliga forskningsområden är identitetsska...

Lennart Bogg

Lennart Bogg, professor i folkhälsovetenskap (management), avdelningen för folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola, samt senior forskare vid Karol...

Elinor Brunnberg

Elinor Brunnberg var professor emeritus med ett stort engagemang i barns och kvinnors rättigheter, social utsatthet och barns delaktighet. Elinor v...

Monica Dahlgren

Monica Dahlgren är leg. sjuksköterska och fil.mag. i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Hon är universitetsadjunkt i vårdvetenskap vid Sju...

Mehrdad Darvishpour

Mehrdad Darvishpour, fil.dr i sociologi och lektor i socialt arbete, arbetar med forskning och undervisning vid avdelningen för socialt arbete, aka...

Debra Dunsstan

Debra A Dunstan, PhD, Discipline of Psychology, School of Behavioural, Cognitive and Social Sciences, University of New England, Armidale New South...

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson, universitetsadjunkt i vårdpedagogik vid Mälardalens högskola. Har ett särskilt intresse för entreprenörskap inom hälso- och omsor...

Shweta Gupta

Shweta Gupta, arkitekt med erfarenhet av utvecklingsforskning, politisk analys och kunskapshantering inom intresseorganisationen All India Institut...

Christine Gustafsson

Christine Gustafsson, med. dr och universitetslektor på akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Samordnare vid Mälardalens K...

Eija Göransson

Eija Göransson fil.mag. i vårdvetenskap, doktorand och leg. sjuksköterska med inriktning mot äldrevård. Arbetar som universitetsadjunkt i vårdveten...

Lilian Hansen

Lilian Hansen, socionom, universitetsadjunkt och projektkoordinator på Mälardalens högskola i projektet SAMFÖR – Samordnat föräldrastöd för barn oc...

Magnus Hoppe

Magnus Hoppe, ekon. dr och universitetslektor i organisation och ledning vid Mälardalens högskola. Arbetar över organisationsgränser och forskar kr...

Elenor Kaminsky

Elenor Kaminsky, med. dr, leg. sjuksköterska, forskare och universitetslektor vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. Hon h...

Mukesh Kanaskar

Mukesh Kanaskar, PhD in Management, Deputy Director General, All India Institute of Local Self-Government (AIILSG), Pune, Indien. Arbetar med utvec...

Anders Karlsson

Anders Karlsson, socionom och områdeschef för LSS-boende, autism samt personlig assistans inom vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. ...

Vijay Kulkarni

Vijay Kulkarni, PhD, docent och lektor vid masterutbildningen i socialt arbete vid Bharati Vidyapeeth Social Sciences Centre, Pune, Indien. Skriben...

Anders Lindström

Anders Lindström, pedagogisk verksamhetsutvecklare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun och aktiv som utbildare vid Utbildningsc...

Karin Löwenborg

Karin Löwenborg, pedagogisk verksamhetsutvecklare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun och aktiv som utbildare vid Utbildningsce...

Ellen MacEachen

Ellen MacEachen, PhD, School of Public Health and Health Systems, University of Waterloo, Kanada.

Carlos Matsinhe

Carlos Matsinhe, sedan 2014 biskop inom anglikanska kyrkan i Libombo-stiftet i Moçambique. Har varit ansvarig som kyrkoledare i Maciene och utveckl...

Eduardo Medina

Eduardo Medina, fil.dr universitetslektor i sociologi vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. Han har studerat vid Universi...

Katrien Mortelman

Katrien Mortelmans, PhD, Department Research & Development, Occupational Health Services ’Group IDEWE’, Belgien och Department Research & D...

David Redmalm

David Redmalm, fil.dr i sociologi och forskare vid avdelningen för industriell teknik, Uppsala universitet. Forskar kring frågor om identitet och k...

Urban Rosenqvist

Urban Rosenqvist, läkare och specialist i endokrinologi. Utnämndes 1995 till professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet och ...

Marta Röing

Marta Röing, med.dr och associerad forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Birgitta Schwartz

Birgitta Schwartz, fil.dr och docent. Universitetslektor i företagsekonomi vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Forsknings...

Roland Svensson

Roland Svensson, professor i medicinsk sociologi vid Mälardalens högskola. Har haft uppdrag som prefekt och varit verksam som akademichef på akadem...

Maja Söderbäck

Maja Söderbäck, docent i vårdvetenskap och universitetslektor, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås.

Anne Söderlund

Anne Söderlund, med.dr, professor i fysioterapi. Arbetar som forskare och lärare vid avdelningen för fysioterapi, akademin för hälsa, vård och välf...

Åsa Tjulin

Åsa Tjulin, med.dr, i medicinsk vetenskap, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola i Västerås.

Usha Varghese

Usha Varghese, PhD, docent och lektor vid masterutbildningen i socialt arbete vid Bharati Vidyapeeth Social Sciences Centre, Pune, Indien, samt är ...

Cecilia Vestman

Cecilia Vestman, fil.kand. i statsvetenskap, verksamhetsledare för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande och var under perioden 2009–2014 proces...

Jeanette Åkerström Kördel

Jeanette Åkerström Kördel är filosofie doktor i socialt arbete med fokus på barns rättigheter och barns delaktighet. Jeanette har även en magister ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer