Privatperson Logga in

Funktionshinder, kultur och samhälle

Skickas följande arbetsdag

281 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Kulturella föreställningar utgör å ena sidan en källa till förtryck genom att personer med funktionsnedsättning påtvingas omgivningens normer om vad som är normalt. Å andra sidan innebär det en möjlighet att visa upp sig själv och den egna gruppen på ett autentiskt, självständigt och stolt sätt. Relationen mellan funktionshinder, kultur och samhälle inrymmer olika spänningar och motsättningar, vilka tar sig olika uttryck beroende på den kontext de utspelar sig i. I denna antologi betonas spän...

Information

ISBN:

9789144014937

Utgivningsår:

2007

Artikelnummer:

32596-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

245

Författare

Rafael Lindqvist

Rafael Lindqvist är professor emeritus i sociologi, särskilt funktionshinderforskning, vid Uppsala universitet. Han har bedrivit forskning om samve...

Lennart Sauer

Lennart Sauer är fil.dr och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Han är också knuten till Centrum för handikappvetenskap ...

Ove Mallander

Ove Mallander, universitetslektor vid Högskolan i Malmö.

Magnus Tideman

Magnus Tideman är professor i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete på Högskolan i Halmstad. Han är i sin forskning särskilt inriktad på...

Carita Bengs

Carita Bengs är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hon har varit involverad i flera tvärvetenskapliga projekt med...

Erik Bergström

Erik Bergström är docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Han är specialist i barn- och ungdomsmedicin och skolhälsovård...

Päivi Fredäng

Päivi Fredäng är fil.dr i sociologi och verksam som universitetslektor i pedagogik och studierektor i specialpedagogik vid Pedagogiska institutione...

Jens Ineland

Jens Ineland är universitetslektor vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Hans forskning handlar om organisatorisk samverkan inom arbetsl...

Joakim Isaksson

Joakim Isaksson är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Han arbetar f.n. i ett forskningsprojekt om skolans insatser f...

Karin Ljuslinder

Karin Ljuslinder är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hon disputerade 2002 med en avhandling om SVT:s representatio...

Claes G Olsson

Claes G. Olsson är fil.lic i etnologi. F.d. universitetsadjunkt. Han är doktorand vid Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet. Han ha...

Kim Wickman

Kim Wickman är doktorand och adjunkt vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Hon forskar om rörelsehinder och idrott ur ett genusperspekti...

Eva Wikström

Eva Wikström är lektor i socialt arbete vid Umeå universitet. Hennes forskning rör frågor om migranter och arbetsmarknad, flyktingmottagning och in...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer