Introduktion till kritiska åldersstudier

Skickas följande arbetsdag

289 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men kommunikationen mellan dessa fält har varit bristfällig, och ålder som begrepp har därför inte blivit tillräckligt problematiserat och teoretiserat. Denna bok fyller kunskapsluckan genom att introducera forskningsfältet kritiska åldersstudier – där förståelsen av ålder baseras på forskning över livsloppets hela åldersspann. I Introduktion till kritiska åldersstudier presenteras begrepp som le...

Författare

Clary Krekula

Clary Krekula, docent i sociologi, Karlstads universitet. Forskningsintressen: ålder, kritiska respektive förkroppsligade perspektiv på åldrandet, ...

Barbro Johansson

Barbro Johansson, docent i etnologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Forskningsintressen: barndom, barns delaktighet och b...

Janicke Andersson

Janicke Andersson, filosofie doktor i Äldre och åldrande, Centre for Ageing and Supportive Environments, Lunds universitet. Forskningsintressen: ål...

Jonny Bergman

Jonny Bergman, filosofie doktor i sociologi, Avdelningen för samhälls-vetenskap och Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet. Forsknings-intress...

Cecilia Björck

Cecilia Björck, lektor i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Forskningsintressen: meningsskap...

Natalie Davet

Natalie Davet, doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Forsk-ningsin...

Lisa Ekstam

Lisa Ekstam, leg. arbetsterapeut, medicine doktor, universitetsadjunkt på Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet. Forskningsintres-s...

Satu Heikkinen

Satu Heikkinen, filosofie doktor i sociologi, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet. Forskningsintressen: ålder...

Anette Hellman

Anette Hellman, docent i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Forskningsintressen: normalitets...

Ann-Kristin Högman

Ann-Kristin Högman, docent i historia, tidigare vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet. Forskningsintressen: ål...

Karin Lövgren

Karin Lövgren, filosofie doktor i äldreforskning och lektor i medie-och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Gävle. Forskningsintressen: åldrande o...

Veronica Lövgren

Veronica Lövgren, socionom, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet samt forskningsledare för Umeå centrum för funktions-hind...

Ann-Marie Markström

Ann-Marie Markström, biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Forskningsintressen: barns och föräldrars möte med förskola och s...

Gabriella Nilsson

Gabriella Nilsson, docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Forskningsintressen: äldres identitet och livsstil...

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson, doktor i medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, epi-demiologi & filosofie doktor i arbetsvetenskap, verksam vid Arbets- och ...

Anna-Liisa Närvänen

Anna-Liisa Närvänen, docent i samhälls- och kulturanalys, Linnéuniversitetet. Forskningsintressen: barn och barndomssociologi, ålder och livslopp, ...

Johanna Sjöberg

Johanna Sjöberg, filosofie doktor i det tvärvetenskapliga ämnet Barn. Lektor vid Tema Barn, Linköpings universitet. Forskningsintressen: barn och b...

Maria Sjölund

Maria Sjölund, filosofie doktor och lektor vid Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle, samt forskare vid Institutionen för...

Jeanette Sundhall

Jeanette Sundhall, filosofie doktor i genusvetenskap och lektor i kulturvetenskaper, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Fo...

Erika Wall

Erika Wall, docent i sociologi, verksam i rehabiliteringsvetenskap vid Avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet. Forskningsintressen: indi...

Sheila Zimic

Sheila Zimic, doktor i data- och systemvetenskap (inriktning informatik), Mittuniversitetet. Verksam vid FoU Västernorrland. Forskningsintressen: f...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer