Privatperson Logga in

Barn läser och skriver - Digitalt

- specialpedagogiska perspektiv

242 kr

exkl moms

Den här boken handlar om de barn som av någon anledning inte lyckas med den första läs- och skrivinlärningen, de som tappar sugen och därmed tilltron till sin egen förmåga att lära. Boken är avsedd för blivande och verksamma lärare, speciallärare och specialpedagoger i grundskolans tidiga år inklusive förskoleklass. Den är också lämplig som kurslitteratur i fördjupningskurser för logopeder, psykologer och skolsköterskor samt andra som är verksamma inom elevhälsan.

Information

Översättare:

Inger Lindelöf

ISBN:

9789144148182

Utgivningsår:

2009

Artikelnummer:

32950-DB01

Upplaga:

Första

Digital bok

Giltighetstid från aktivering:

6 mån

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Louise Bjar

Master of Arts - Education, University of Greenwich, London. Louise Bjar har många års erfarenhet av undervisning som mellanstadielärare och talped...

Astrid Frylmark

Astrid Frylmark är logoped och har sedan 1980-talet framför allt arbetat med utredning av skolbarns språk, läsning och skrivning. I olika utvecklin...

Bodil Andersson

Judith Chrystal

Judith-Ann Chrystal är universitetslektor i nordiska språk på Insti tu tionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområd...

Ulla Ekvall

Ulla Ekvall är docent och universitetslektor på Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, där hon bl.a. undervisar inom lärarutb...

Bente Eriksen Hagtvet

Bente E. Hagtvet är professor vid Institutt for spesialpedagogikk vid Oslo universitet. Som forskare har hon under många år studerat barns skriftsp...

Siv Fischbein

Siv Fischbein är professor emerita i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområde behandlar samspelet mellan arvs- och milj...

Stefan Gustafson

Universitetslektor Stefan Gustafson, fi l.dr i handikappvetenskap, är verksam på Institutionen för beteendevetenskap och lärande och Institutet för...

Mikael Heimann

Mikael Heimann är professor i psykologi vid Linköpings universitet. Han har i sin forskning fokuserat på tre områden: (1) tidig socio-kognitiv utve...

Gunilla Ingestad

Gunilla Ingestad är fi l.dr i sociologi. I hennes avhandling Dokumenterat utanförskap: Om skolbarn som inte når målen (2006) problematiseras målsty...

Lars Melin

Lars Melin är docent i svenska vid Institutionen för nordiska språk i Stockholm. Forskningsmässigt ligger hans tyngdpunkt på psykolingvistik, den e...

Carmela Miniscalco

Carmela Miniscalco är leg. logoped och med.dr. Hennes avhandling och forskningsintresse handlar om språkstörning hos barn och den samtidiga förekom...

Marianne Ors

Marianne Ors, med.dr, överläkare, Klinisk neurofysiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Helén Sämfors

Helén Sämfors är leg. logoped och har i många år arbetat med kompenserande hjälpmedel för personer i alla åldrar med läs- och skrivsvårigheter och ...

Karin Taube

Karin Taube är professor i pedagogik med inriktning mot barns läs- och skrivutveckling och en av landets främsta läsforskare.

Åsa Wengelin

Åsa Wengelin är fil.dr i allmän språkvetenskap och lektor vid Lunds universitet. Hon disputerade på en avhandling om skrivprocesser hos vuxna med l...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer