Privatperson Logga in

Kognitionsvetenskap

en introduktion

Skickas följande arbetsdag

606 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Kognitionsvetenskap är den första boken på svenska som beskriver kärnan i kognitionsvetenskap - att förstå hur människor tänker. Den spänner därmed över ett brett tvärvetenskapligt fält som inrymmer filosofi, lingvistik, psykologi, antropologi, datavetenskap och neuro­vetenskap. Författarna beskriver hur ämnet har vuxit fram och hur man kan studera kognition utifrån filosofiska, psykologiska och neurovetenskapliga aspekter. Även språkvetenskapliga och sociala aspekter på tänkande presenteras....

Författare

Jens Allwood

Jens Allwood är professor i lingvistik vid Göteborgs universitet. Han är föreståndare för Kollegium SSKKII, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum...

Mikael Jensen

Mikael Jensen är fil.dr. i utbildningsvetenskap och anställd som universitetslektor. Information om aktuell lärosätestillhörighet och forskning fin...

Elisabeth Ahlsén

Elisabeth Ahlsén. Professor i neurolingvistik vid Avdelningen för kommunikation och kognition och Kollegium SSKKII, Institutionen för tillämpad IT,...

Malin Vintefjell

Beatrice Alenljung

Beatrice Alenljung är universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Hennes forskning handlar om hur IT ska anpassas till människors behov och förutsät...

Anna-Sofia Alklind Taylor

Anna-Sofia Alklind Taylor är doktorand vid Högskolan i Skövde. Hennes forskning handlar om hur man kan utforma datorspel som ska användas för träni...

Carl Martin Allwood

Carl Martin Allwood är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen gäller social kognitionspsykologi och...

Nils Dahlbäck

Nils Dahlbäck är professor i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet. Hans forskning gäller gränsområdet mellan kognition och kommunikation,...

Robert Eklund

Robert Eklund är docent i datorlingvistik och universitetslektor i fonetik på Linköpings Universitet. Han är även affilierad forskare i neurokognit...

Agneta Gulz

Agneta Gulz är docent i kognitionsvetenskap vid Linköpings och Lunds universitet. Hennes övergripande forskningsområde är lärteknologi, i synnerhet...

Peter Gärdenfors

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. Hans främsta forskningsintressen för närvarande är modeller av begreppsb...

Tommy Gärling

Tommy Gärling är filosofie doktor och professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet. Tommy Gärlings forskning belyser hur utvärderings- ...

Björn Haglund

Björn Haglund var verksam som universitetslektor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han är numera pensionerad.

Mikael Heimann

Mikael Heimann är professor i psykologi vid Linköpings universitet. Han har i sin forskning fokuserat på tre områden: (1) tidig socio-kognitiv utve...

Paul Hemeren

Paul Hemeren är universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Hans forskning handlar om hur vi organiserar vår kunskap om andras och våra egna handlin...

Håkan Jonsson

Håkan Jonsson är dialogdesigner på Voice Provider Sweden AB, som utvecklar tjänster för telefoni baserade på röstigenkänning. Han är expert på utfo...

Ingvar Lind

Ingvar Lind är doktorand i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har forskat på perception, främst färgseende. Andra intressen är spel...

Jessica Lindblom

Jessica Lindblom är universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Hennes forskningsintresse är inom kroppsbaserad kognition, d.v.s. kroppens roll i tä...

Helge Malmgren

Helge Malmgren är professor emeritus i teoretisk filosofi vid Göteborgs Universitet och legitimerad läkare. Hans forskning innefattar bl.a. medveta...

Maria Klingegård

Maria Nilsson är forskare vid Viktoriainstitutet. Maria utförde sina doktorandstudier vid Högskolan i Skövde där hon studerade informationsfusionsb...

Emelie Nordqvist

Emelie Nordqvist är doktorand i handikappvetenskap vid Linköpings universitet. Hennes avhandlingsprojekt undersöker elektrofysiologiska korrelat ti...

Lars Nyberg

Lars Nyberg är professor i neurovetenskap vid Umeå universitet. Han forskar om hjärnan och olika kognitiva funktioner med ett särskilt intresse för...

Ulrich Olofsson

Ulrich Olofsson är docent i psykologi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar bl.a. om hur emotioner inverkar på kognitiva processer i samband...

Tomas Persson

Tomas Persson är disputerad forskare vid Lunds Universitet. Han intresserar sig för kognitiv evolution och studerar främst människoapor, bl.a. vid ...

Susanna Radovic

Susanna Radovic är fil.dr i filosofi vid Göteborgs Universitet, med erfarenhet av utbildningar om jämställdhet och genuspedagogik, bland annat på u...

Jana Rambusch

Jana Rambusch är lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde och undervisar i kognitionsvetenskap och människa-datorinteraktion. Hennes for...

Fredrik Stjernberg

Fredrik Stjernberg är professor i filosofi vid Linköpings universitet. Han har forskat inom språkfilosofi, filosofisk logik och medvetandefilosofi,...

Tarja Susi

Tarja Susi är universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Hennes forskning är inom situerad kognition, d.v.s. interaktionen mellan människa och omgi...

Henrik Svensson

Henrik Svensson är fil. licentiat i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Hans huvudsakliga forskningsintresse handlar om relationen mellan s...

Bertil Thomas

Bertil Thomas är universitetslektor och forskar om reglerteknik och intelligenta system på Chalmers i Göteborg. Han har tidigare gett ut flera läro...

Tomas Tjus

Tomas Tjus är docent vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Hans forskning är inriktad mot språk, kommunikation och kognitiv utveck...

Anni Tysk Knutsson

Anni Tysk är universitetsadjunkt vid Högskolan i Skövde. Hennes forskningsintressen är gruppsykologi med inriktning mot smågruppers socialpsykologi.

Annika Wallin

Annika Wallin är docent och universitetslektor i kognitionsvetenskap i Lund och Pro Futuris fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsa...

Holger Wigström

Holger Wigström är professor i medicinsk fysik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han forskar om cellulära minnesmekanismer med hjälp...

Tom Ziemke

Tom Ziemke är professor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Hans huvudsakliga forskningsintresse är ”embodied cognition”, d.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer