Privatperson Logga in

Jämställdhet i verksamhetsutveckling - Digitalt

186 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete - hur går man till väga? I centrum för denna bok står olika dilemman i jämställdhetsarbetet. Det gäller både hur ett jämställdhetsarbete kan organiseras och vad det kan innehålla, exempelvis vilken roll utbildningar kan spela för utvecklingen och olika sätt att hantera motstånd. Boken är baserad ...

Information

ISBN:

9789144148243

Utgivningsår:

2011

Artikelnummer:

33858-DB01

Upplaga:

Första

Digital bok

Giltighetstid från aktivering:

6 mån

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Kristina Lindholm

Kristina Lindholm är filosofie doktor i genusvetenskap och arbetar som forskare vid Institutionen för humaniora, utbildningsvetenskap och samhällsv...

Renée Andersson

Renée Andersson är doktorand i statsvetenskap, Örebro universitet och är knuten till forskarskolan Offentlig Verksamhet i Utveckling. Hennes forskn...

Anne-Charlott Callerstig

Anne-Charlotte Callerstig är filosofie doktor i genusvetenskap och forskar kring det praktiska arbetet med att genomföra politiska mål inom jämstäl...

Gun Hedlund

Gun Hedlund är verksam som forskare och universitetslektor i statsvetenskap, Örebro universitet. Hennes forskning handlar bland annat om kvinnor oc...

Anna Klerby

Anna Klerby, doktorand i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet. Forskar och skriver bland annat om hur man kan analysera off...

Lina Nilsson

Lina Nilsson är beteendevetare med en fil. kandidatexamen i genusvetenskap. Hon har arbetat som handläggare för Program för Hållbar Jämställdhet, S...

Ingrid Osika

Ingrid Osika, nationalekonom, Göteborgs stad, stadskansliet. Har studerat hur kvinnor och män bemöts olika inom sjukvården, och vilka hälsoekonomis...

Karin Sjöberg Forssberg

Karin Sjöberg Forssberg, fil.lic. i pedagogik och doktorand i teknik och hälsa, KTH. Forskningsintressen är förändrings- och utvecklingsarbete, frä...

Helena Spets

Helena Spets är genusvetare och fil.dr i Medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Hon arbetar sedan 2005 som jämställdhetsutvecklare på Sverige...

Elisabeth Sundin

Elisabeth Sundin har en stor förtrogenhet med den kommunala sektorn. Hon har ingått i ett forsknings- och utvecklingsarbete kring hur kommunledning...

Lennart Svensson

Lennart Svensson är professor i sociologi vid Linköpings universitet och en av forskningsledarna vid HELIX VINN, som är ett Centre of Excellence. H...

Marie Trollvik

Marie Trollvik leder Sveriges Kommuner och Landstings Program för Hållbar Jämställdhet. Marie har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete från såväl...

Hannes Frizén

Hannes Frizén har en pol.mag. i offentlig förvaltning. Han har arbetat som projektledare i Göteborgs stad för jämställdhetsintegreringsprojekt fina...

Johanna Sjons

Johanna Sjons har en fil.mag. i sociologi. Hon har arbetat som processutvecklare i Göteborgs stad för jämställdhetsintegreringsprojekt finansierade...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer