Privatperson Logga in

Palliativ vård

Begrepp och perspektiv i teori och praktik

Skickas följande arbetsdag

451 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Vad är ett gott liv nära döden och hur kan ett sådant främjas? Många olika synsätt existerar sida vid sida och det finns inte enbart ett enkelt svar. För att fånga den enskilda personens behov krävs ett personcentrerat förhållningssätt där patienter och närstående är självklara aktörer. Behovet av kunskap om döende, död och palliativ vård har blivit extra tydligt i samband med den pandemi som drabbade världen våren 2020. Detta är den andra omarbetade och uppdaterade utgåvan av boken. Nya kap...

Författare

Birgitta Andershed

Birgitta Andershed är leg. sjuksköterska, dr med.vet., docent vid Örebro universitet och tidigare professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och N...

Britt-Marie Ternestedt

Britt-Marie Ternestedt är leg. sjuksköterska och barnmorska, dr med.vet. och professor emerita vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Palliativt forskn...

Anette Alvariza

Anette Alvariza är specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård, vid Institutionen för vårdvetenskap/Palliativt forskningscentrum, Ersta ...

Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, leg. sjuksköterska, dr med.vet., är forsknings- och utvecklingskoordinator i Malmö stad. Hon arbetar med att driva och stödja ...

Inger Benkel

Inger Benkel, leg. hälso- och sjukvårdskurator, docent vid Göteborgs Universitet, medicinska institutionen. Hon har arbetat som kurator inom akut k...

Eva Benzein

Eva Benzein är leg. sjuksköterska, med.dr och professor emerita i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandling fokuserade på fenomenet h...

Ingrid Bolmsjö

Ingrid Bolmsjö, präst och professor emerita i vårdvetenskap vid institutionen för vårdvetenskap, Hälsa och samhälle, Malmö Universitet, där hon bed...

Margareta Brännström

Margareta Brännström är leg. sjuksköterska och professor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hennes forskning är framförallt inrikta...

Berit Seiger Cronfalk

Berit Seiger Cronfalk är leg. sjuksköterska, specialist i onkologi med inriktning psykosocial- och palliativ onkologisk vård, docent och lektor i v...

Karin Dahlberg

Karin Dahlberg, professor emerita i vårdvetenskap, senast vid Linnéuniversitetet där hon ledde arbetet med att bygga upp en forskarutbildning i vår...

Anna-Karin Edberg

Anna-Karin Edberg är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning har fokus på äldre personers vård oc...

Kristina Ek

Kristina Ek är leg. sjuksköterska och biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. Hon har erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska f...

Eva Elmberger

Eva Elmberger är leg. sjuksköterska, med.dr och tidigare lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon har arbetat med sjuksköterskeutbildningar un...

Ingemar Engström

Ingemar Engström är överläkare och tidigare adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet och forskningsledare vid Unive...

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson är fil.dr i vårdpedagogik och docent i vårdvetenskap. Han är verksam som professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola, Campus Fl...

Maria Friedrichsen

Maria Friedrichsen är leg. sjuksköterska vid Palliativt kompetenscentrum i Östergötland, Vrinnevisjukhuset i Norrköping där hon bedriver forskning ...

Lisbeth Gustafsson

Lisbeth Gustafsson är journalist, författare och folkbildare med inriktning på tros- och livsfrågor. Hon har bland annat arbetat som redaktionschef...

Carina Lundh Hagelin

Carina Lundh Hagelin, leg. sjuksköterska, specialiserad i cancervård med inriktning palliativ vård, diplomerad i palliativ omvårdnad, med.dr och do...

Carina Werkander Harstäde

Carina Werkander Harstäde, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i cancervård, smärta och vårdvetenskap samt docent i vårdvetenskap med inrik...

Ingela Henoch

Ingela Henoch, fil.dr, docent och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Ho...

Maja Holm

Maja Holm är leg. sjuksköterska och med.dr. Hennes avhandling fokuserade på en stödintervention för närstående till patienter inom avancerad pallia...

Inger James

Inger James är leg. sjuksköterska, med.dr i omvårdnad och universitetslektor vid Örebro universitet, institutionen för hälsovetenskap och medicin. ...

Gunilla Johansson

Gunilla Johansson är leg. sjuksköterska, med.dr och har arbetat som adjunkt och lektor i 20 år vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Under dessa år ha...

Marit Karlsson

Marit Karlsson är med.dr, överläkare vid LAH Linköping och adjungerad lektor i palliativ medicin vid Linköpings universitet. Hon arbetar med och un...

Ulrika Kreicbergs

Ulrika Kreicbergs, leg. sjuksköterska, professor, lektor. Hennes forskning rör barnet i palliativ vård. Framför allt studeras undvikbara och påverk...

Göran Lantz

Göran Lantz är professor emeritus i vårdetik. Han har tidigare varit docent i etik, med tonvikt på socialetik, vid Uppsala universitet och förestån...

Lise-Lotte Franklin Larsson

Lise-Lotte Franklin Larsson är leg. sjuksköterska, med.dr och verksam som universitetslektor och forskare inom omvårdnad med fokus på palliativ vår...

Olav Lindqvist

Olav Lindqvist, leg. sjuksköterska, med.dr, universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk koppling till Avancera...

Staffan Lundström

Staffan Lundström är överläkare vid Palliativt centrum och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem, där han framför allt arbetar med forskning och utbildn...

Christina Melin-Johansson

Christina Melin-Johansson, specialistsjuksköterska och professor. Christina har arbetat som professor i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård...

Anna Milberg

Anna Milberg är lektor och docent vid Linköpings universitet, samt överläkare vid palliativa hemsjukvårdsenheten LAH Norrköping. Senaste åren har h...

Astrid Norberg

Astrid Norberg, leg. sjuksköterska, fil.dr i pedagogik vid Lunds universitet, hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Hon har varit professor i omv...

Carina Persson

Carina Persson är fysioterapeut, med.dr och lektor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandlingsarbete fokuserade på närstående till e...

Birgit Holritz Rasmussen

Birgit Holritz Rasmussen, leg. sjuksköterska, fil.dr och professor i omvårdnad med inriktning mot palliativ vård vid institutionen för hälsovetensk...

Jonas Sandberg

Jonas Sandberg är leg. sjuksköterska, med.dr i geriatrik och docent i vårdvetenskap. Han arbetar som programansvarig och forskningsledare för demen...

Kerstin Segesten

Kerstin Segesten är leg. sjuksköterska, fil.dr (sociologi) och professor emerita i vårdvetenskap med senaste tjänst vid Högskolan i Borås. Hon har ...

Gunilla Strandberg

Gunilla Strandberg, leg. sjuksköterska, är professor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hennes forskning handlar om att vara beroen...

Carol Tishelman

Carol Tishelman, leg. sjuksköterska och professor i innovativ vård och omsorg vid Karolinska institutet, Institutionen för lärande, informatik, man...

Camilla Udo

Camilla Udo, socionom, klinisk lektor och docent vid Högskolan Dalarna. Hennes forskning rör främst kommunikation med fokus på existentiella frågor...

Charlotte Ångström Brännström

Charlotte Ångström-Brännström är barnsjuksköterska, med.dr och arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Nuvarande fors...

Joakim Öhlén

Joakim Öhlén är leg. sjuksköterska, fil.dr i vårdpedagogik och professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, föreståndare vid Centrum för person...

Jane Österlind

Jane Österlind är leg. sjuksköterska, docent, prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och forskare vid Palliativt forskningscentrum, Ersta Skön...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer