Privatperson Logga in

Omvårdnadens grunder

Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

582 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnad definieras inte entydigt, men genom att belysa det ur olika perspektiv skapas utkikspunkter från vilka omvårdnad kan ”ses”, studeras och problematiseras. Boken har fokus på omvårdnad i allmänmänsklig bemärkelse. Den behandlar det som kan ses som generell kunskap...

Vill du veta mer?

Läs vår intervju med en av författarna till Omvårdnadens grunder

Författare

Febe Friberg

Febe Friberg är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdpedagogik och professor emerita vid Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger, N...

Joakim Öhlén

Joakim Öhlén är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdpedagogik och professor i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrensk...

Åsa Audulv

Christina Baggens

Christina Baggens, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, vårdlärare, fil.dr och universitetslektor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen f...

Eva Benzein

Eva Benzein är leg. sjuksköterska, med.dr, professor i vårdvetenskap och vetenskaplig ledare vid Palliativt centrum för samskapad vård samt ledare ...

Ann Catrine Eldh

Ann Catrine Eldh, leg. sjuksköterska och fil.dr i vårdvetenskap, biträdande professor i omvårdnad vid Linköpings universitet och docent vid Uppsala...

Carina Elgán

Carina Elgán, leg. sjuksköterska, specialistutbildning distriktssköterska och biträdande professor i Hälsovetenskap vid Sektionen för hälsa och sam...

Karin Enskär

Karin Enskär, med.dr och professor i omvårdnad samt leg. sjuksköterska, påbyggnadsutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Anställd ...

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson är fil.dr i vårdpedagogik och docent i vårdvetenskap. Han är verksam som professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola, Campus Fl...

Anette Forss

Marie Golsäter

Marie Golsäter, leg. sjuksköterska, påbyggnadsutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, fil.dr och universitetslektor vid Avdelningen f...

Margaretha Hagberg

Margaretha Hagberg är leg. sjuksköterska, fil.dr i psykologi med inriktning mot omvårdnad samt diplomterapeut vid S:t Lukasstiftelsen. Hon har arbe...

Cecilia Larsdotter

Cecilia Håkanson, leg. sjuksköterska, med.dr, forskare och biträdande chef vid Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukh...

Eva Jakobsson Ung

Eva Jakobsson Ung är sjuksköterska och lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt v...

Maria Jirwe

Maria Jirwe, intensivvårdssjuksköterska, med.dr, arbetar som universitetslektor vid Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet. Har arbetat med...

Anita Kärner Köhler

Anita Kärner Köhler, med.dr, leg. sjuksköterska, magister i folkhälsovetenskap, universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstud...

Margret Lepp

Margret Lepp är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdpedagogik vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sa...

Berit Lundman

Berit Lundman är leg. sjuksköterska, med.dr i omvårdnadsforskning och professor emerita vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon har ...

Mikael Lundmark

Mikael Lundmark, leg. sjuksköterska, teol.kand., fil.mag. i omvårdnad, fil.dr i religionsvetenskap. Universitetslektor vid Institutionen för idé- o...

Astrid Norberg

Astrid Norberg är legitimerad sjuksköterska och professor emerita vid Umeå universitet (institutionen för omvårdnad) och vid Ersta Sköndal Bräcke h...

Maria Nyström

Maria Nyström är professor i vårdvetenskap, fil.dr i vårdpedagogik och fil.mag. i psykologi. Hon är sedan mitten av 1990-talet verksam vid Högskola...

Karin Ringsberg

Karin C. Ringsberg är med.dr och professor emerita i folkhälsovetenskap samt docent i experimentell socialmedicin, leg. sjukgymnast och pedagog. He...

Inger Sandén

Inger Sandén, fil.dr, leg. sjuksköterska och vårdlärare. Hon har varit verksam som universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Väst och som gästlä...

Lars Sandman

Lars Sandman, fil.dr i praktisk filosofi, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet...

Regina Santamäki Fischer

Regina Santamäki Fischer, distriktssköterska, dr med. vet. och lektor vid Vårdprogrammet, Högskolan på Åland, Finland, samt vid Institutionen för o...

Britt-Inger Saveman

Britt-Inger Saveman är leg. sjuksköterska, med.dr och professor i omvårdnad vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon arbetar med fors...

Britt-Marie Ternestedt

Britt-Marie Ternestedt, leg. sjuksköterska/barnmorska är senior professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola vid Palliativt forskningscentrum, där h...

Pia Tingström

Pia Tingström, leg. sjuksköterska, dr med. vet., universitetslektor och chef för Pedagogiskt Centrum, Hälsouniversitetet, Linköping. Hennes forskni...

Lena Wiklund Gustin

Lena Wiklund Gustin är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, leg. psykoterapeut och doktor i hälsovetenskaper. Hon är oav...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer