Privatperson Logga in

Omvårdnadens grunder

Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

626 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse för främjande av hälsa och prevention samt för behandling och vård. I boken har 42 svenska forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen, och andras, forskning inom respektive område. Boken består av tre delar: centrala aspekter för hälsa, centrala aspekter vid ohälsa samt omvårdnad vid ohälsa. De kapitel som fokuserar på centrala aspekter för hälsa handlar exempelvis om hur man kan stö...

Vill du veta mer?

Läs vår intervju med en av författarna till Omvårdnadens grunder

Författare

Anna-Karin Edberg

Anna-Karin Edberg är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och professor vid fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad. Henn...

Helle Wijk

Helle Wijk är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, docent och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/ Sahl...

Lilas Ali

Lilas Ali är leg. sjuksköterska och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Centrum för personc...

Sofia Almerud Österberg

Sofia Almerud Österberg (redaktör) är leg. sjuksköterska med specialist­utbildning inom anestesi och intensivvård och fil.dr i vårdvetenskap. Hon ä...

Anette Alvariza

Anette Henriksson är specialistsjuksköterska i cancervård och med.dr i vårdvetenskap. Anette arbetar som forskare vid Palliativt forskningscentrum,...

Pia Andersson

Pia Andersson, leg. tandhygienist, dr odont.vet., bitr. professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad. Hennes huvudsakliga fo...

Margareta Asp

Margareta Asp är leg. sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom medicinsk och kirurgiskt vård, filosofie doktor i vårdpedagogik och docent i vård...

Mariette Bengtsson

Mariette Bengtsson är docent och leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom operationssjukvård och gastroenterologisk vård samt doktor i medicins...

Ingrid Bergh

Ingrid Bergh, leg. sjuksköterska, med. dr, professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. Hennes forskningsområde är främst inriktat på hur smärta u...

Monica Bergqvist

Monica Bergqvist leg. sjuksköterska, med.dr. Hennes forskning är inriktad på läkemedelsrelaterade problem och hur sjuksköterskan kan påverka äldres...

Elisabeth Björk Brämberg

Elisabeth Björk Brämberg är leg. sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska och fil.dr. Hon arbetar som lektor vi...

Carina Bååth

Carina Bååth, är leg. sjuksköterska, disputerade 2008 med avhandlingen: Vara steget före. Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudk...

Eva Carlsson

Eva Carlsson, leg. sjuksköterska, fil.dr, forskare vid Vårdvetenskapligt forskningscentrum inom Örebro läns landsting och Institutionen för hälsove...

David Edvardsson

David Edvardsson, leg. sjuksköterska, fi l.dr, forskarassistent, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet samt adjungerad docent vid La Trobe ...

Inger Ekman

Inger Ekman är sjuksköterska, professor och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet (www.gpcc.gu.se), oc...

Mirjam Ekstedt

Mirjam Ekstedt, leg. sjuksköterska, dr psykosocial medicin, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Hon har även forskningsanknytning ti...

Marie Ernsth Bravell

Marie Ernsth Bravell, leg. sjuksköterska, fil.dr, docent i gerontologi, vid Institutet för Gerontologi, Jönköping University. Hennes forskningsområ...

Agneta Gånemo

Agneta Gånemo, leg. sjuksköterska, med.dr, docent i experimentell dermatologi vid Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus Malmö. Hennes f...

Ingela Henoch

Ingela Henoch, leg. sjuksköterska, fil.dr, är docent vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa....

Birgit Holritz Rasmussen

Birgit Holritz Rasmussen, sjuksköterska, fil.dr, professor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk koppling till Axlagården H...

Birgitta Hulter

Birgitta Hulter, legitimerad sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, neurologi, lärare i hälso- och sjukvård och auktoriserad klinisk sexolog ...

Inger Jansson

Ann Langius-Eklöf

Ann Langius-Eklöf är leg. sjuksköterska, med.dr och professor i omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen...

Berit Lindahl

Berit Lindahl leg. sjuksköterska, med.dr, docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Borås. Hennes forskning r...

Christina Lindholm

Christina Lindholm är professor emerita i klinisk omvårdnad. Hennes forskningsområde är främst sår och sårläkning.

Olav Lindqvist

Olav Lindqvist, leg. sjuksköterska, med.dr, universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk koppling till Avancera...

Beata Molin

Beata Molin barnmorska, leg. farmaceut, högskoleadjunkt, doktorand, har mångårig undervisningserfarenhet från högskola och universitet på såväl gru...

Anneli Orrung Wallin

Kerstin Prignitz Sluys

Kerstin Prignitz Sluys, leg. sjuksköterska, med.dr, specialistsjuksköterska trauma och intensivvård, lärare vid Röda Korsets Högskola och forskare ...

Josefin Rahmqvist

Ann-Marie Rydholm Hedman

Ann-Marie Rydholm Hedman, leg. sjuksköterska, med.dr, högskolelektor vid Röda Korsets Högskola. Hennes forskning handlar om att vara närstående til...

Eva Skyman

Eva Skyman, leg. sjuksköterska med magisterexamen i smittskydd och vårdhygien. Hon arbetar som hygiensjuksköterska vid Infektionshygien, Sahlgrensk...

Ingela Skärsäter

Ingela Skärsäter är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil samt programchef för Tema Hälsoinnovation vi...

Karin Stenzelius

Karin Stenzelius, är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, disputerade 2005 med avhandling om inkontinens hos äldre. Arbet...

Anna Strömberg

Anna Strömberg, leg. sjuksköterska, dr med.vet., professor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Hälsouniversitetet i Linköping samt vid kardiol...

Kay Sundberg

Kay Sundberg är leg. sjuksköterska och med.dr vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska I...

Märtha Sund-Levander

Märtha Sund-Levander, leg. sjuksköterska, dr med.vet., universitetslektor vid avdelningen för Omvårdnad, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet...

Johanna Ulfvarson

Johanna Ulfvarson är leg. sjuksköterska och medicine doktor i omvårdnad. Hon är universitetslektor vid Karolinska Institutet. Hennes forskning omfa...

Sara Wallström

Albert Westergren

Albert Westergren, leg. sjuksköterska, dr med.vet., professor i omvårdnad, samt forskningschef vid Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan vid ...

Ania Willman

Ania Willman är leg. sjuksköterska, filosofie doktor och professor vid Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högsko...

Joakim Öhlén

Joakim Öhlén är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdpedagogik och professor i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrensk...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer