Privatperson Logga in

Omvårdnadens grunder

Ansvar och utveckling (bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

456 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling syftar till att belysa omvårdnadens roll i ett förändrings- och samhällsperspektiv, sjuksköterskans ansvar, liksom viktiga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvården. Boken ger en bild av det aktuella kunskapsläget och utmaningar för framtiden baserat på bidrag från 30 svenska experter, varav flertalet sjuksköterskor med doktorsexamen. Inledningsvis beskrivs omvårdnadens framväxt som disciplin och profession. Vidare diskuteras sjuksköt...

Vill du veta mer?

Läs vår intervju med en av författarna till Omvårdnadens grunder

Författare

Anna Ehrenberg

Anna Ehrenberg, sjuksköterska, professor i omvårdnad och forskningsledare vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna. Bedriver ...

Lars Wallin

Lars Wallin är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Hö...

Ann-Christine Andersson

Ann-Christine Andersson är leg. sjuksköterska, filosofie doktor i kvalitetsteknik och anställd som lektor i kvalitetsförbättring och ledarskap på J...

Anna Anåker

Charlotta Arwidson

Charlotta Arwidson, sjuksköterska, fil.kand. i statsvetenskap med fördjupning i mänskliga rättigheter. Är verksam som projektledare vid Svenska Röd...

Ida Björkman

Catrin Björvell

Catrin Björvell, sjuksköterska, med.dr, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Har sedan 1993 arbetat med att utveckla, forska...

Kerstin Blomqvist

Kerstin Blomqvist, leg. sjuksköterska, dr med.vet., biträdande professor i klinisk omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan Kristi...

Christina Carlsson

Christina Carlsson, onkologsjuksköterska, dr med. vet., Avdelningen för onkologi, Lunds universitet och Regionalt cancercentrum syd. Arbetar med pa...

Eric Carlström

Eric Carlström är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård, professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och organisation samt filosofi...

Anna-Karin Edberg

Anna-Karin Edberg är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och professor vid fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad. Henn...

Annette Erichsen Andersson

Annette Erichsen Andersson, operationssjuksköterska och doktor i Vårdvetenskap. Har en post doc. anställning vid Vårdalinstitutet och Institutionen...

Anneli Eriksson

Anneli Eriksson, sjuksköterska med vidareutbildning i anestesisjukvård och magister i internationell hälsa. Arbetar på kunskapscentrum för katastro...

Jan Florin

Jan Florin, sjuksköterska, med.dr, avdelningschef Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna. Har arbetat med infektionssjukvård oc...

Anna Forsberg

Anna Forsberg är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet samt Skånes univers...

Henrietta Forsman

Henna Hasson

Henna Hasson, ekonom, med.dr, docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet. Arbetar även som chef för Enheten för implementerin...

Eva Jakobsson Ung

Eva Jakobsson Ung är sjuksköterska och lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt v...

Ann-Sofie Källberg

Kim Lützén

Kim Lützén är legitimerad sjuksköterska specialiserad inom psykiatrisk vård och professor i omvårdnad. Hon är verksam vid Karolinska Institutet och...

Kerstin Nilsson Kajermo

Kerstin Nilsson Kajermo, sjuksköterska, med.dr, f.d. vårdforskare, enheten för forskningsanvändning och implementeringsforskning (CRU/FoUU) vid Kar...

Annika Nordin

Annika Nordin, doktorand på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, på sektionen för marknadsföring och logistik. Hennes huvudsakliga forskni...

Pia Petersson

Pia Petersson är leg. sjuksköterska, distriktssköterska och doktor i medicinsk vetenskap med fokus på omvårdnad. Hon arbetar som lektor på sjuksköt...

Hans Rystedt

Hans Rystedt, sjuksköterska, docent, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Bedriver forskning om vad te...

Stefan Sävenstedt

Stefan Sävenstedt är sjuksköterska och biträdande professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Stefan arbetar med fo...

Ingrid Thorell-Ekstrand

Ingrid Thorell-Ekstrand, sjuksköterska, dr med. vet. och f.d. klinisk lektor vid Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset. Är spe...

Agneta Törnquist

Agneta Törnquist, föreståndarutbildning inom äldreomsorgen, fil.dr i pedagogik och lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes forsk...

Agneta Wennman-Larsen

Agneta Wennman-Larsen, sjuksköterska, med.dr, docent, lektor, Sophiahemmets högskola samt Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klini...

Elisabet Werntoft

Elisabet Werntoft, sjuksköterska, dr med. vet., forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet. Driver forskning kring priorite...

Thomas Winman

Th omas Winman, fi l.mag., Högskolan Väst och doktorand vid Insti tutio nen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, med ett forskningsin...

Annica Öhrn

Annica Öhrn är sjuksköterska och medicine doktor, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet. Annica bedriver patientsäkerhetsfors...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer