Privatperson Logga in

Ungdomar, sexualitet och relationer

Skickas följande arbetsdag

355 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet. Dessutom har vi lång erfarenhet av preventivt arbete med ungdomar. Trots detta är litteraturen om ungdomars sexualitet begränsad och det saknades länge en bok som både gav en helhetsbild och innehöll mer specifik kunskap. Boken Ungdomar, sexualitet och relationer möter det behovet. Här är nu en utökad upplaga med nya och uppdaterade kapitel. Bokens multidisciplinära perspektiv med betoning på de folkh...

Många av de ämnen som tas upp behandlas ingående vilket gör att boken har både djup och bredd./…/Boken är välskriven och kräver inte tidigare kunskap i ämnet./…/Sammantaget är detta en utmärkt bok, skriven utifrån svenska förhållanden, väl värd att uppdatera i bokhyllan.

Information

ISBN:

9789144108568

Utgivningsår:

2009

Revisionsår:

2016

Artikelnummer:

33058-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

416

Författare

Elisabet Häggström-Nordin

Elisabet Häggström-Nordin är legitimerad barnmorska, universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälard...

Chris Magnusson

Chris Magnusson är leg. psykolog samt fil.dr i psykologi och har medverkat i IDA-projektet, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Chr...

Lena Berg

Lena Berg, fil.dr i sociologi, är anställd både som kurator vid Järva ungdomsmottagning i Stockholm och i organisationen Män för Jämställdhet. Som ...

Maria Bäckman

Maria Bäckman är docent i etnologi. Hennes forskning rör sig i skärningspunkten mellan svensk samlevnadsundervisning, ungdom och sexualitet. Till d...

Monica Christianson

Monica Christianson är universitetslektor, med.dr och barnmorska och anställd vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hennes forskning ä...

Eva Elmerstig

Eva Elmerstig, är barnmorska, sexolog, med.dr, universitetslektor i sexologi vid Fakulteten för hälsa och samhälle och forskare vid Centrum för sex...

Maria Eriksson

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Hennes forskning är framför allt inriktad på vad olika former av ojämlikhet ...

Margareta Forsberg

Margareta Forsberg är fil.dr i socialt arbete och har arbetat med frågor som rör ungdomar och särskilt ungdom och sexualitet sedan början av 1980-t...

Mina Gäredal

Mina Gäredal är civilingenjör i molekylär bioteknik och kandidat i genusvetenskap. Mina har under tio år utbildat sig inom hbtq-frågor, normkritik,...

Nils Hammarén

Nils Hammarén är fil.dr i socialt arbete och docent i barn- och ungdomsvetenskap. Han är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för peda...

Lars I Holmberg

Lars Holmberg är verksam som barn- och ungdomsläkare i Dalarna och har under många år arbetat på Borlänge ungdomsmottagning. Han är Master of Scien...

Monica Ideström

Monica Ideström är med.dr och utredare på Enheten för hälsa och sexualitet vid Folkhälsomyndigheten. Enheten är nationell samordnare för det hivpre...

Margareta Larsson

Margareta Larsson är barnmorska, docent och universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsområd...

Lotta Löfgren-Mårtenson

Lotta Löfgren-Mårtenson är professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi vid Institutionen för socialt arbete, och föreståndare för Centrum f...

Magdalena Mattebo

Magdalena Mattebo är barnmorska och med.dr. Hon är verksam som lektor vid barnmorskeprogrammet på Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens...

Agneta Nilsson

Agneta Nilsson är före detta undervisningsråd vid Skolverket och ansvarade för kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen 1999. År ...

Eva Wendt

Eva Wendt har många års erfarenhet av arbete som barnmorska vid ungdomsmottagningen i Halmstad. Hon har också varit styrelseledamot i FSUM (Förenin...

Cornelia Wulff

Cornelia Wulff Hamrin arbetar som lektor vid Mälardalens högskola, och disputerade med avhandlingen General mental ability as related to school, wo...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer