Privatperson Logga in

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

Skickas följande arbetsdag

465 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver vetenskapens sätt att se på den egna verksamheten. Tillsammans formar begreppen en syn på verkligheten som kan te sig mer eller mindre abstrakt, samtidigt som abstraktionsnivån också bidrar till att teorier kan ha såväl djup som omfång. I den här boken fokuseras begrepp som anses viktiga inom vårdvetenskapen. Huvuddelen av boken beskriver begrepp som utvecklats av forskare från Sverige, ...

Boken har en utmärkt pedagogisk layout som genom reflektionsrutorna inspirerar till eftertanke. Författarna framställer ämnet på ett gediget och intresseväckande sätt.

Författare

Lena Wiklund Gustin

Lena Wiklund Gustin är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, leg. psykoterapeut och doktor i hälsovetenskaper. Hon är oav...

Ingegerd Bergbom

Ingegerd Bergbom är leg. sjuksköterska, vårdlärare och dr i medicinsk vetenskap, docent i vårdvetenskap vid Åbo akademi och docent och numera profe...

Herdis Alvsvåg

Herdis Alvsvåg är sjuksköterska och sociolog, och pol.kand. Hon arbetar som professor vid VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Alvsvåg har publice...

Maria Arman

Maria Arman är leg. sjuksköterska och barnmorska, doktor i hälsovetenskaper och docent i vårdvetenskap. Hon arbetar som universitetslektor vid Karo...

Margareta Asp

Margareta Asp är leg. sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom medicinsk och kirurgiskt vård, filosofie doktor i vårdpedagogik och docent i vård...

Eva Benzein

Eva Benzein är leg. sjuksköterska, med.dr, professor i vårdvetenskap och vetenskaplig ledare vid Palliativt centrum för samskapad vård samt ledare ...

Margareta Edlund

Margareta Edlund är leg. sjuksköterska, vårdlärare samt doktor i hälsovetenskaper. Hon har arbetat som lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högsk...

Margaretha Ekebergh

Margaretha Ekebergh är leg. sjuksköterska, lärare och professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon har lång erfarenhet av att stödja studen...

Katie Eriksson

Katie Eriksson är sjuksköterska och har en filosofie doktorsexamen från Helsingfors universitet. Hon har varit rektor för Helsingfors svenska sjukv...

Lisbeth Fagerström

Lisbeth Fagerström är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Hon har en magisterexamen i vårdvetenskap med ...

Lennart Fredriksson

Lennart Fredriksson är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård och doktor i hälsovetenskaper (2003). Han arbetar som forskni...

Isabell Fridh

Isabell Fridh är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård. Hon är filosofie doktor i omvårdnad, docent i vårdvetenskap och...

Lena-Karin Gustafsson

Lena-Karin Gustafsson är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, vårdlärare, doktor i hälsovetenskaper och docent i vårdvet...

Yvonne Hilli

Yvonne Hilli är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i hälsovård, utbildad sjukvårdslärare, magister i vårdvetenskap och doktor i häl...

Maud Karlsson

Maud Karlsson är leg. sjuksköterska och doktor i hälsovetenskaper. Hon arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Falu kommun. Hennes forsknin...

Anne Kasén

Anne Kasén är leg. sjukskötare och doktor i hälsovetenskap med huvudämnet vårdvetenskap (caring science). Hon var i över 20 år verksam vid Enheten ...

Camilla Koskinen

Camilla Koskinen är legitimerad sjuksköterska inom inremedicin och kirurgi, diakonissa, magister och doktor i hälsovetenskaper och docent i klinisk...

Erna Lassenius

Erna Lassenius, leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård och doktor i hälsovetenskaper. Hon har klinisk erfarenhet av psyk...

Lillemor Lindwall

Lillemor Lindwall är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård, vårdlärare, doktor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi, Vasa...

Margareta Malm

Margareta Malm är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, filosofie magister i omvårdnad, godkänd handledare i yrkesmässig ...

Monica Nurminen

Monica Nurminen är leg. sjuksköterska med specialutbildning i hälsovård, sjukvårdsledare och doktor i hälsovetenskaper. Hon ingår i ett postdoktora...

Yvonne Näsman

Yvonne Näsman är leg. sjukskötare, barnmorska och doktor i hälsovetenskaper. Hon arbetar som universitetslärare vid Enheten för vårdvetenskap vid Å...

Arne Rehnsfeldt

Arne Rehnsfeldt är leg. sjukskötare och doktor i hälsovetenskaper. Han är docent i vårdvetenskap och professor i sykeplejevitenskap vid Høgskulen p...

Anna-Lisa Rosengren

Anna-Lisa Rosengren är doktor i hälsovetenskaper. Hon har en yrkesbakgrund som laboratorieskötare och vårdlärare. Hennes forskning gäller hälsa och...

Åsa Roxberg

Åsa Roxberg är leg. sjuksköterska med vårdlärarutbildning, magisterutbildning i omvårdnad samt doktorsexamen i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Åsa R...

Ginger Selander

Ginger Selander är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, utbildad vårdlärare, filosofie magisterexamen i pedagogik...

Kerstin Sivonen

Kerstin Sivonen är leg. sjuksköterska med specialutbildning i hälsovård, vårdlärare, magister i folkhälsovetenskap, i pedagogik och didaktik samt i...

Maud Söderlund

Maud Söderlund är leg. sjuksköterska, filosofie doktor i pedagogik, doktor i hälsovetenskaper, docent i vårdvetenskap vid Åbo Akademi (ÅA) och prof...

Venke Ueland

Venke Ueland är doktor i hälsovetenskap med inriktning mot vårdvetenskap, och har en bakgrund som sjuksköterska och vårdlärare. Hon är förste amanu...

Eivor Wallinvirta

Eivor Wallinvirta är leg. sjukskötare med specialsjukskötarexamen i anestesi- och operationssjukvård, vårdlärare, arbetshandledare, magister i vård...

Carola Wärnå-Furu

Carola Wärnå-Furu är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i hälsovård, utbildad sjukvårdslärare, doktor i hälsovetenskaper och docent i vård...

Camilla Ylikangas

Camilla Ylikangas är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård och filosofie magister inom vårdvetenskap med inriktning mot omvård...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer