Privatperson Logga in

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård - Digitalt

222 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Birgitta Höglund Nielsen är leg. sjuksköterska och fil.dr i sociologi, i dag verksam i Köpenhamns kommun, Danmark, med utbildning bl.a. av sjuksköterskor. Hennes särskilda intresseområden är kvalitativa forskningsmetoder, vetenskapsteori, forskningsetik och handledning av projekt och uppsatser. Monica Granskär är leg. sjuksköterska och fil.mag. i omvårdnad med specialistutbildning inom psykiatri. Hennes särskilda intresseområden är vetenskaplig metod, omvårdnadsdokumentation, psykopatologi...

Författare

Birgitta Høglund Nielsen

Birgitta Höglund-Nielsen är leg. sjuksköterska och fil.dr i sociologi, i dag verksam som utbildningskonsulent i Region Sjælland, Danmark. Hennes sä...

Monica Granskär

Monica Granskär är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri och fil.mag. i omvårdnad, idag främst verksam som adjunkt inom sjuksk...

Sören Augustinsson

Sören Augustinsson är docent i arbetsvetenskap och arbetar som biträdande professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Han forskar om sk...

Mats Börjesson

Mats Börjesson är professor vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Han har forskat på ett flertal välfärdsstatli...

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson är docent i arbetsterapi vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, och verksam inom forskningscentrat Centre for ...

Gunilla Carlstedt

Gunilla Carlstedt är läkare, med.dr och tidigare verksam som allmänläkare, samt inom psykiatri och socialmedicin. Sedan början av 1980-talet är hon...

Ing-Marie Chekol

Ing-Marie Chekol är leg. sjuksköterska, distriktssköterska och fil.dr i pedagogik, universitetslektor vid Lunds universitet, medicinska fakulteten,...

Irena Dychawy Rosner

Irena Dychawy Rosner är legitimerad arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap. Hon är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för s...

Ingegerd Fagerberg

Ingegerd Fagerberg är legitimerad sjuksköterska och professor emerita vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (Institutionen för vårdvetenskap). Hon har ...

Annika Forssén

Annika Forssen är specialist i allmänmedicin och docent. Hon är verksam som universitetslektor i allmänmedicin på läkarutbildningen vid Umeå univer...

Birgit Heuchemer

Birgit Heuchemer är universitetsadjunkt med Master of Science i Occupational Therapy och leg. arbetsterapeut. Hon är verksam som lärare och forskni...

Ulla Hällgren Graneheim

Ulla Hällgren Graneheim är leg. sjuksköterska, med.dr i omvårdnadsforskning och docent i omvårdnad. Hon har tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköter...

Hans Jonsson

Hans Jonsson är professor, universitetslektor och leg. arbetsterapeut. Han är professor i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap på Syddanskt Univers...

Staffan Josephsson

Staffan Josephsson, professor, universitetslektor, leg. arbetsterapeut, är verksam som lärare och forskare vid sektionen för arbetsterapi vid Karol...

Berit Lundman

Berit Lundman är leg. sjuksköterska, med.dr i omvårdnadsforskning och professor emerita vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon har ...

Maria Skyvell Nilsson

Maria Skyvell Nilsson är legitimerad sjuksköterska och docent vid Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst. Hennes forskning fokuserar på y...

Astrid Norberg

Astrid Norberg är legitimerad sjuksköterska och professor emerita vid Umeå universitet (institutionen för omvårdnad) och vid Ersta Sköndal Bräcke h...

Anneli Nyman

Anneli Nyman, fil.dr i arbetsterapi, universitetslektor och leg. arbetsterapeut är verksam som lärare och forskare vid Luleå tekniska universitet. ...

Maria Nyström

Maria Nyström är professor i vårdvetenskap, fil.dr i vårdpedagogik och fil.mag. i psykologi. Hon är sedan mitten av 1990-talet verksam vid Högskola...

Eva Palmblad

Ewa Pilhammar är leg. sjuksköterska och fil.dr i pedagogik, professor emerita i vårdpedagogik vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. H...

Ewa Pilhammar

Ewa Pilhammar är leg. sjuksköterska och fil.dr i pedagogik, professor emerita i vårdpedagogik vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. H...

Susanne Rosberg

Susanne Rosberg är leg. fysioterapeut och verksam som universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har i sin forskning v...

Anna-Lisa Thorén-Jönsson

Anna-Lisa Thorén-Jönsson är med.dr, leg. arbetsterapeut och har varit universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgr...

Monne Wihlborg

Monne Wihlborg är docent i pedagogik, master i filosofi, sjuksköterska och vårdlärare, verksam vid Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsove...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer