Privatperson Logga in

Berättelsens praktik och teori

- narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv

Skickas följande arbetsdag

248 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Människan framställer världen och sig själv i de berättelser hon skapar tillsammans med andra. Narrativ forskning undersöker berättandets villkor och berättelsens struktur och innehåll. Syftet med denna bok är att ge en djupare förståelse för berättandet som del i våra liv och som forskningsfält. Hur kan vi undersöka berättande och berättelser för att öka förståelsen av mänskliga villkor? Hur kan vi få dolda dimensioner i mänsklig kommunikation att bli åtkomliga för forskning? Olika teorier o...

Information

ISBN:

9789144033365

Utgivningsår:

2004

Artikelnummer:

35191-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

137

Författare

Carola Skott

Carola Skott är leg. sjuksköterska, fil.dr i socialantropologi och docent i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes forsk...

Karin Ahlberg

Karin Ahlberg är leg. sjuksköterska, fi l.dr och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet samt Sahlgrenska Un...

Inger Ekman

Inger Ekman är sjuksköterska, professor och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet (www.gpcc.gu.se), oc...

Ingvar Frid

Ingvar Frid är leg. sjuksköterska och med. dr. Hans avhandling Att uthärda det outhärdliga tolkar innebörden av att vara närstående till en person ...

Joakim Öhlén

Joakim Öhlén är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdpedagogik och professor i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrensk...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer