Privatperson Logga in

Stroke

Patienters, närståendes och vårdares perspektiv

Skickas följande arbetsdag

420 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den sjukdom som orsakar flest vårddagar i vårt land. Oavsett vilken profession vi tillhör inom vård och omsorg möter vi därför människor som drabbats av stroke i prehospital vård, primärvård, sjukhusvård, och kommunal vård och omsorg. Stroke är en sjukdom som drabbar individer på olika sätt relaterat till var hjärnskadan är belägen. Syftet med denna bok är att belysa hur ett insjuknande i stroke kan upplevas, hur vårdprocessen bedrivs ur ett multid...

Mer än vanligt får alla de paramedicinska disciplinerna komma till tals och ge sitt perspektiv i denna omfattande text - strokesköterska, sjukgymnast, logoped, dietist, arbetsterapeut, kurator, psykolog, tandläkare, tandhygienist (och patient) - som därigenom blir en mångfacetterat rikhaltig kunskapskälla och en illustration av hur genomgripande en stroke kan förändra livet.

Författare

Ann-Cathrin Jönsson

Ann-Cathrin Jönsson är specialistsjuksköterska i neurosjukvård och intensivvård, med.dr i neurologi, inriktning vårdvetenskap och docent vid Lunds ...

Peter Appelros

Peter Appelros är docent i neurologi och överläkare på Neurokliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Hans forskning fokuserar bland annat på fakto...

Pia Apt

Pia Apt är logoped och arbetar vid Neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hennes utvecklingsarbete omfattar huvudsakligen kon...

Ann Björkdahl

Ann Björkdahl är leg. arbetsterapeut och har arbetat inom hjärnskaderehabilitering och särskilt intresserat sig för problematiken kring kognitiva n...

Christina Brogårdh

Christina Brogårdh, med.dr, universitetslektor i sjukgymnastik vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet och Rehabilitering...

Gerd Faxén Irving

Gerd Faxén Irving är legitimerad dietist och docent i klinisk nutrition, associerad till sektionen klinisk geriatrik, Institutionen för neurobiolog...

Ulla-Britt Flansbjer

Ulla-Britt Flansbjer är konsulterande sjukgymnast vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus och är doktor i medicinsk vete...

Åsa Franzén-Dahlin

Åsa Franzén-Dahlin är leg. sjuksköterska och disputerade 2007 på en avhandling om psykologisk hälsa och livssituation hos närstående till personer ...

Birgitta Johansson

Birgitta Johansson är fil.dr, psykolog och verksam vid sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering, institutionen för neurovetenskap oc...

Jan Lexell

Jan Lexell är läkare och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. Han är gästprofessor vid Luleå tekniska universitet samt knuten ...

Ingrid Lindgren

Ingrid Lindgren är sjukgymnast med magisterexamen och specialistkompetens i neurologi. Hon är avdelningschef för rehabiliteringspersonal vid Neurol...

Jeanette Löfström

Jeanette Löfström är kurator sedan flera år tillbaka på Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Jeanette möter patienter med str...

Siv Nilsson

Siv Nilsson är kurator och magister i socialt arbete. Hon är sedan många år tillbaka verksam inom det psykosociala behandlingsarbetet på Neurologis...

Ann-Helen Patomella

Ann-Helen Patomella är arbetsterapeut och medicine doktor i arbetsterapi. Hon är universitetslektor på Karolinska Institutet. Hennes forskning foku...

Elisabet Rothenberg

Elisabet Rothenberg är legitimerad dietist, docent och biträdande professor vid Högskolan Kristianstad. Hon har lång erfarenhet av geriatrisk nutri...

Karin Stenzelius

Karin Stenzelius, är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, disputerade 2005 med avhandling om inkontinens hos äldre. Arbet...

Bo Gustaf Swebilius

Bo Gustaf Swebilius är leg. psykolog och har under lång tid arbetat med människor i kris, livsförändringsprocesser såväl hos enskilda personer som ...

Per Svensson

Per Svensson, logoped.

Johanna Ulfvarson

Johanna Ulfvarson är leg. sjuksköterska och medicine doktor i omvårdnad. Hon är universitetslektor vid Karolinska Institutet. Hennes forskning omfa...

Sari Wallin

Sari Wallin är leg. sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Hon arbetar vid Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå som koord...

Kerstin Wendel

Kerstin Wendel är leg. arbetsterapeut och medicine licentiat i arbetsterapi. Hon har mångårig klinisk erfarenhet, främst på Neurologiska kliniken, ...

Madeleine Wertsén

Madeleine Wertsén är övertandläkare och arbetar på sjukhustandvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal med orala problem hos sjuka oc...

Albert Westergren

Albert Westergren, leg. sjuksköterska, dr med.vet., professor i omvårdnad, samt forskningschef vid Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan vid ...

Suzanne von Köhler Backman

Suzanne von Köhler Backman, verksam som affärsrådgivare och projektledare inom Näringslivsenheten på Karlshamns kommun tills hennes man Börje Backm...

Mia Zellmer

Mia Zellmer är leg. tandhygienist och arbetar 50 procent på Mun-HCenter, ett nationellt kunskapscenter för ovanliga diagnoser och orofaciala hjälpm...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer