Den långa vägen till arbetsmarknaden

Om unga utanför

Skickas följande arbetsdag

352 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Ungas väg till arbete och försörjning framstår som alltmer utdragen och krokig. Det är en erfarenhet som Sverige delar med ett flertal andra jämförbara länder. I den här antologin presenteras flera bidrag som belyser olika aspekter på etableringsproblemen och villkoren för olika ungdomsgrupper. I centrum står frågor om arbete, arbetslöshet och utanförskap. Hur har förhållandena på arbetsmarknaden förändrats? Varför är unga arbetslösa i högre grad än medelålders och äldre? Utbildning och yrkes...

Författare

Jonas Olofsson

Jonas Olofsson är ekonomisk-historiker och professor i hälsa och samhälle med socialpolitisk inriktning, institutionen för socialt arbete vid Malmö...

Kenneth Abrahamsson

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och ...

Susanne Alm

Susanne Alm är docent i sociologi och verksam vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har bland annat forskat om uppväxtvillk...

Olof Bäckman

Olof Bäckman är docent i sociologi och verksam som forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Hans forskning handlar fra...

Per Germundsson

Per Germundsson är universitetslektor och docent i socialt arbete inriktning handikapp och rehabilitering, institutionen för socialt arbete vid Mal...

Torbjörn Hjort

Torbjörn Hjort är docent och universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Hans forskningsområden berör på olika sätt försörjningspr...

Teres Hjärpe

Teres Hjärpe är socionom och var tidigare kurator inom hälso- och sjukvård. I dag arbetar hon på Socialhögskolan vid Lunds universitet, bland annat...

Ingrid Höjer

Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på d...

Helena Johansson

Helena Johansson är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Hon är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för socialt arbete, Gö...

Lena Lindahl

Lena Lindahl är doktor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat vid F...

Anders Lovén

Anders Lovén är doktor i pedagogik och universitetslektor vid Malmö högskola. Han har gett ut forskningsrapporter om vägledning ur såväl makro- som...

Lisbeth Lundahl

Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hennes forskning har särskilt behandlat frågor om utbildningspolitik och sk...

Åsa Löfström

Åsa Löfström är docent i nationalekonomi vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar bland annat om arbetsmarknadsvillkoren ur ett könsperspekti...

Henrik Malm Lindberg

Henrik Malm Lindberg är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och verksam vid Delegationen för migrationsstudier (DELMI) och forsknin...

Roger Mörtvik

Roger Mörtvik arbetar som samhällspolitisk chef på TCO. Parallellt med detta doktorerar han i sociologi vid Umeå universitet på en avhandling om ma...

Anders Nilsson

Anders Nilsson är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Till hans forskningsområden hör frågor som rör levnadsförhållanden, social ex...

Joakim Palme

Joakim Palme är professor i statskunskap vid Uppsala universitet, Uppsala.

Alexandru Panican

Alexandru Panican är docent och universitetslektor i socialt arbete, Socialhögskolan vid Lunds universitet. Han har ett brett forskningsintresse oc...

Ingrid Runesson

Ingrid Runesson är socionom, fil.dr och universitetslektor i socialt arbete, institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet. Hennes forskni...

Lena Schröder

Lena Schröder är docent i ekonomisk historia och knuten till Institutet för social forskning och Stockholms universitets Linnécentrum för integrati...

Oscar Svensson

Oscar Svensson är utredare på Ungdomsstyrelsen och inom Temagruppen Unga i arbetslivet. Han har bland annat arbetat med tematiska studier om levnad...

Katarina Thorén

Katarina Thorén är filosofie doktor och universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon har framför allt intresserat sig för so...

Eskil Wadensjö

Eskil Wadensjö är nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik, institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet sedan 198...

Susanne Zander

Susanne Zander är ordförande i och koordinator av Temagruppen Unga i arbetslivet, som är ett samarbetsprojekt mellan Ungdomsstyrelsen, Socialstyrel...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer