Privatperson Logga in

Ortopedi

- patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna

Skickas följande arbetsdag

681 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna är en omfattande grundbok i ortopedi som ger en god och aktuell introduktion till detta föränderliga fält. Boken är uppdelad i tre delar. Del ett behandlar historik, epidemiologi, allmän muskuloskeletal biologi, klinisk undersökning och diagnostik samt generella problem, frågeställningar och sjukdomar inom ortopedin. Del två tar upp kroppsregion för kroppsregion – bakgrund, symptom, diagnostik, behandling samt prognos för ortop...

De tre redaktörerna och deras medförfattare, men även övriga medarbetare inklusive ett satsande förlag, är bara att gratulera till ett storverk i läroboksklassen.

Boken är lättläst och mycket pedagogiskt upplagd. Texten är mycket rikt illustrerad med både teckningar, röntgenbilder och fotografier. Det är en alldeles utmärkt bok som varmt kan rekommenderas till speciellt läkarstudenter och blivande specialister./…/ Sammanfattningsvis är detta den bästa bok inom området som idag finns på svenska.

Författare

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson, professor, ortopedspecialist och överläkare med subspecialisering inom ryggradens sjukdomar, verksam vid Skånes universitetssjukhu...

Jon Karlsson

Jón Karlsson, professor, ortopedspecialist och överläkare med subspecialisering inom knäleden/fotledens sjukdomar och skador, verksam vid Sahlgrens...

Harald Roos

Harald Roos, docent och ortopedspecialist med subspecialisering inom knäledens traumatologi, forskningsinriktning posttraumatisk artros i knäleden,...

Paul Ackermann

Paul Ackermann har lång erfarenhet som idrottsmedicinskt aktiv ortoped, forskare och lärare. Paul är universitetslektor vid Karolinska Institutet d...

Lars Adolfsson

Lars Adolfsson, professor, överläkare, ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Per Aspenberg

Per Aspenberg, seniorprofessor, överläkare, ortopedkliniken Universitetssjukhuset i Linköping (avliden).

Adad Baranto

Adad Baranto är docent och överläkare i ortopedi och ryggkirurgi vid ortopedkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin i G...

Ann Bremander

Ann Bremander, professor, leg. fysioterapeut Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten, Danmark.

Helena Brisby

Helena Brisby, professor, överläkare, ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Mats Brittberg

Mats Brittberg är adjungerad professor vid avdelningen för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs uni...

Maria Cöster

Maria Cöster, med.dr, överläkare, ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Leif Dahlberg

Leif Dahlberg, professor, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Henrik Düppe

Henrik Düppe, docent, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Anders Ekelund

Anders Ekelund, docent, överläkare, ortopedkliniken Capio St Görans sjukhus i Stockholm.

Karl Eriksson

Karl Eriksson, docent, överläkare ortopedkliniken Södersjukhuset i Stockholm.

Gunnar Flivik

Gunnar Flivik, docent, överläkare, ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus i Lund.

Paul Gerdhem

Paul Gerdhem, docent, överläkare, ortopedkliniken, Karolinska Institutet i Huddinge och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Karin Grävare-Silbernagel

Karin Grävare Silbernagel är fysioterapeut med specialistkompetens i idrottsmedicin, certified athletic trainer och medicine doktor inom ortopedi. ...

Pelle Gustafson

Pelle Gustafson, docent, chefläkare, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag i Stockholm.

Ulla Hellstrand Tang

Ulla Hellstrand Tang, med.dr, leg. ortopedingenjör, ortopedteknik Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Per-Olof Josefsson

Per Olof Josefsson, docent, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Michael Kjær

Michael Kjær, professor, överläkare, institutionen för idrottsmedicin och ortopedkliniken Bispebjerg sjukhus i Köpenhamn, Danmark.

Ingvar Kristiansson

Ingvar Kristiansson, överläkare röntgenkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Lars Lidgren

Lars Lidgren, seniorprofessor, f.d. överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Jan Lidström

Jan Lidström, med.dr, överläkare, ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Magnus Lilja

Magnus Lilja, med.dr, leg ortopedingenjör, Össur Scandinavia i Stockholm.

Anders Lindstrand

Anders Lindstrand, docent, f.d. överläkare, ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Henrik Malchau

Henrik Malchau, professor, överläkare, ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Karl Michaëlsson

Karl Michaëlsson, professor, överläkare, ortopedkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fredrik Montgomery

Fredrik Montgomery, docent, f.d. överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Michael Möller

Michael Möller, med.dr, överläkare, ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Saffran Möller

Saffran Möller, Phd., leg fysioterapeut, hälsohögskolan, Jönköping University.

Katarina Nilsson Helander

Katarina Nilsson Helander, med.dr, överläkare, ortopedkli­niken, Sahlgrenska universitetsjukhuset i Göteborg.

Anders Nordqvist

Anders Nordqvist, docent, överläkare, ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Rolf Norlin

Rolf Norlin, professor, överläkare, Capio Movement i Halmstad.

Jan Nowak

Jan Nowak med.dr är överläkare vid skuldersektionen, ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Förutom att diagnostisera och operera axlar h...

Acke Ohlin

Acke Ohlin, docent, f.d. överläkare, ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Per Olerud

Per Olerud, med. dr, överläkare, ortopedkliniken, Södersjukhuset i Stockholm.

Nicklas Olsson

Nicklas Olsson, med.dr, överläkare, ortopedkli­niken, Sahlgrenska universitetsjukhuset i Göteborg.

Omar Omar

Omar Omar, docent, avdelningen för biomaterial, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Anders Palmquist

Anders Palmquist, docent, avdelningen för biomaterial, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Ingemar Petersson

Ingemar Pettersson, professor, forskningschef, Skånes universitetssjukhus i Lund/Malmö.

Hans Rahme

Hans Rahme, docent, överläkare, ortopedi, Elisabethsjukhuset Aleris i Uppsala.

Cecilia Rogmark

Cecilia Rogmark, docent, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Björn Rosengren

Björn Rosengren, universitetslektor, överläkare, ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Anders Rydholm

Anders Rydholm, seniorprofessor, f.d. överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Anna Stefánsdóttir

Anna Stefánsdóttir, med.dr, överläkare ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus, i Lund.

Jorma Styf

Jorma Styf, seniorprofessor, överläkare, ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Martin Sundberg

Martin Sundberg, docent, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Peter Thomsen

Peter Thomsen, professor, avdelningen för biomaterial, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Magnus Tägil

Magnus Tägil, professor, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ola Wahlström

Ola Wahlström, seniorprofessor, överläkare, ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Anders Wykman

Anders Wykman, docent, överläkare, ortopedkliniken i Helsingborg.

Martin Ålund

Martin Ålund, med.dr, överläkare, ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Roy Tranberg

Roy Tranberg, med.dr, leg. ortopedingenjör, ortopedteknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Fredrik Vult von Steyern

Fredrik Vult von Steyern, docent, överläkare ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Hans Tropp

Hans Tropp, professor, överläkare ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer