Psykosomatik i teori och praktik

Skickas följande arbetsdag

411 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

De senaste decennierna har det skett betydande framsteg i förståelsen av psykosomatiska sjukdomar, inte minst i samspelet mellan psykologi, neurovetenskap, immunologi och endokri­nologi. Denna bok ger dig en uppdatering av de olika koncept som dominerar forskningen samt en ökad förståelse för hur psyko­somatiska tillstånd kan uppstå, diagnosticeras och behandlas. Psykosomatik i teori och praktik behandlar psykosomatik i förhållande till intersektionalitet, migration, arbetsmiljö och ett livsc...

I vår tid av långt driven specialisering är denna bok en riktig pärla av helhetssyn. Den rekommenderas till hela vår läkarkår att läsas, begrundas – och tillämpas.

Så har vi då en utmärkt uppdatering av begreppet Psykosomatik som kan rekommenderas för alla som är intresserade av ett breddande perspektiv på vård och människan villkor i stort. Författarna har inte har fallit i fällan av medikalisering och patologisering utan snarare håller kvar vid en humanistisk grund som är så viktig i relation till våra patienter.

Boken är läsvärd och har många förtjänster. Det kan dessutom vara av intresse för psykiatriker att sätta sig in i hur andra medicinska specialiteter hanterar det holistiska perspektivet i ett läge där psykiatrin huvudsakligen tycks inriktad att konsolidera sig inom en mer strikt medicinsk modell.

Extra värdefullt är att boken även innehåller några behandlingsinriktade kapitel. En god ansats som annars ofta saknas i litteratur på detta tema.

Information

Illustratör:

Piroska von Gegerfelt

ISBN:

9789144069814

Utgivningsår:

2013

Artikelnummer:

34110-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

358

Författare

Walter Osika

Walter Osika är docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, samt föreståndare för Center for Social Sustainability (CSS) vid Karolinska In...

Matilda Annerstedt

Matilda Annerstedt, med. dr., doktor i landskapsplanering med inriktning folkhälsa, SLU Alnarp. Läkare och forskar bl.a. om hur vistelse i naturen ...

Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner Horwitz, med. dr., leg sjukgymnast, författare, kulturhälsoforskare. Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Verksam...

Yun Chen

Yun Chen, docent, avd för klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskar om bl.a. stress, kost, fetma och tidiga patofysiologiska pr...

Peter Friberg

Peter Friberg, professor, överläkare, avd för klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskar om hjärtkärlsjukdom i förhållande till ...

Johanna Hök

Johanna Hök, apotekare, med. dr., Karolinska institutet och I C- Integrative Care Science Center. Skrev i sin avhandling om exceptionella sjukdomsf...

Nils Joneborg

Nils Joneborg, överläkare, specialist i psykiatri, Psykiatriska kliniken, Ersta diakoni. Har en mångårig erfarenhet av att hålla i gruppbehandlinga...

Pontus Karling

Pontus Karling, med.dr, universitetslektor/överläkare, gastroenterolog, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet samt Norr...

Anna Klerby

Anna Klerby, doktorand i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet. Forskar och skriver bland annat om hur man kan analysera off...

Sol-Britt Lonne Rahm

Solbritt Lonne Rahm, med. dr., Överläkare dermatologi, Hudkliniken, Karolinska sjukhuset, Solna. Har under många år forskat om psykodermatologi, oc...

Henrik Lundblad

Henrik Lundblad, med. dr., överläkare ortopedi, Ortopedkliniken, Karolinskasjukhuset. Läkare och forskar om ortopediska sjukdomar, och skrev sin av...

Bruce McEwen

Bruce McEwen, professor, Columbia University, NYC, USA. Har under många år varit en internationellt ledande, banbrytande forskare inom stress i för...

Scott Montgomery

Scott Montgomery är professor i klinisk epidemiologi vid Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro Universitet. Hans forskning fokuserar kring life...

Maria Niemi

Maria Niemi, med. dr., medicinsk antropolog och folkhälsovetare, Karolinska institutet. Har i sin forskning studerat vilka uttryck psykisk ohälsa, ...

Ingrid Osika

Ingrid Osika, nationalekonom, Göteborgs stad, stadskansliet. Har studerat hur kvinnor och män bemöts olika inom sjukvården, och vilka hälsoekonomis...

Carl Edvard Rudebeck

Carl Edvard Rudebeck, prof., specialist i allmänmedicin, Department of Community Medicine, Universitetet i Tromsö. Han har under många år studerat ...

Marie Söderström

Marie Söderström, med. dr., leg psykolog, Stressmottagningen, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Psykolog med KBT-inriktning och a...

Töres Theorell

Töres Theorell, prof. em., specialist internmedicin, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Har under många år forskat kring socialmed...

Barbro Wijma

Barbro Wijma, legitimerad läkare, professor emerita, vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, Genus och medicin, Linköpings univers...

Peter Währborg

Peter Währborg, professor beteendemedicin, docent i kardiologi, leg psykolog och psykoterapeut samt sociolog. Är professor vid Sveriges Lantbruksun...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer