Sverige
Privatperson Logga in

Från apati till aktivitet

Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa

Skickas följande arbetsdag

367 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Flyktingbarn som söker en fristad i vårt land påverkas ofta av egna svåra upplevelser av krig, våld och övergrepp. Många utvecklar allvarliga tecken till psykisk ohälsa. En del barn utvecklar ett apatiskt uppgivenhetssyndrom. När de så kallade apatiska flyktingbarnen dök upp i början av 2000-talet var bristen på kunskap stor. Inte sällan ledde det till att barnen inte fick hjälp eller att insatserna försämrade barnens tillstånd. I dag har både forskning och erfarenheterna av förebyggande insa...

Boken sammanfattar teori och praktik på ett utmärkt sätt. Författarna ger en mycket värdefull kunskap som riktar sig till alla som möter flyktingbarn med ohälsa: vårdpersonal, socialtjänst, skolor, kommuner, andra myndigheter och frivilligorganisationer.

Att boken ska läsas av alla som i sitt yrkesliv eller genom ideellt arbete kommer i kontakt med flyktingbarn borde vara en självklarhet. Här får de verktyg att diskutera diagnostik, bemötande och olika vårdalternativ.

Det finns fotfarande ”apatiska barn” lite varstans ute i vårt land och en del av dem riskerar också att misstolkas och felbehandlas. Boken rekommenderas därför varmt till all personal på alla vårdinstanser och myndigheter som har med asylsökande barnfamiljer att göra.

Information

Redaktörer:

Henry Ascher

ISBN:

9789144068152

Utgivningsår:

2013

Artikelnummer:

33857-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

249

Författare

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer