Privatperson Logga in

Gastroenterologi och hepatologi

Skickas följande arbetsdag

412 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

En fullständig lärobok i gastroenterologi och hepatologi som riktar sig direkt till läkarutbildningen har hittills saknats. Efter en genomgång av samtliga lärosätens kursinnehåll och lärandemål har vi sammanställt en aktuell kunskapskälla i samarbete med många av landets ledande kliniker och lärare. Resultatet har blivit en pedagogisk redovisning av det aktuella kunskapsläget. För att underlätta inlärningen har vi använt en strukturerad kapitelindelning för varje enskilt delmoment. Basvetensk...

Gastroenterologi och hepatologi är anpassad till den svenska hälso- och sjukvården, välskriven och pedagogiskt upplagd. Motsvarande litteratur inom ämnesområdet saknas i Sverige för målgruppen. Kvaliteten på faktainnehållet är genomgående hög.

Författare

Greger Lindberg

Greger Lindberg, professor och överläkare, är verksam vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Henry Nyhlin

Henry Nyhlin, docent, har över 30 års erfarenhet som klinisk medicinsk grastroenterolog. Förutom i Stockholm har han tidigare arbetat i Umeå, vid K...

Yodit Abebe

Yodit Abebe, leg. dietist, Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Lars Agréus

Lars Agréus, senior professor, distriktsläkare, Sektionen för allmänmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm och Öregrunds vårdcentral Praktikertj...

Gunilla Ajne

Gunilla Ajne, med.dr, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinskan universitetssjukhuset, Stockholm.

David Andersson

David Andersson, med.dr, leg.läkare, Stockholm Gastro Center, Stockholm.

Gustav Andersson

Gustav Andersson, med.dr, biträdande lektor, leg. läkare, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, avdelningen för anatomi, Umeå Universitet...

Ulf Bengtsson

Ulf Bengtsson, docent, tidigare sektionschef, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Göteborg.

Peter Benno

Peter Benno, med.dr, leg. läkare, Mag-tarmmottagningen, endoskopienheten, Läkarhuset Hötorgscity och Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cel...

Annika Bergquist

Annika Bergquist, professor, överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Jan Björk

Jan Björk, med.dr, överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Einar Björnsson

Einar S. Björnsson, professor, Universitetssjukhuset, Reykjavik, Island.

Ingvar Bosaeus

Ingvar Bosaeus, överläkare vid enheten för klinisk nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, adjungerad professor i klinisk nutrition vid Sahlg...

Maria Castedal

Maria Castedal, med.dr, överläkare, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Aldona Dlugosz

Aldona Dlugosz, med.dr, överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Ann-Sofi Duberg

Ann-Sofi Duberg, docent, överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Curt Einarsson

Curt Einarsson, professor emeritus, Järfälla.

Jessica Ericson

Jessica Ericson, doktorand, leg. dietist, Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Ingalill Friis-Liby

Ingalill Friis-Liby, överläkare, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Hans Glaumann

Hans Glaumann, professor emeritus, överläkare, Avdelningen för cytologi och patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Stephan Haas

Stephan Haas, med.dr, överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Jonas Halfvarson

Jonas Halfvarson, docent, överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet och Medicinska kliniken, Sektionen för gastroent...

Folke Hammarqvist

Folke Hammarqvist, docent, överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Per M Hellström

Per M. Hellström, professor, överläkare, Gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Margareta Holmström

Margareta Holmström, docent, överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Marie Iwarzon

Marie Iwarzon, universitetslektor, med.dr, leg. sjuksköterska, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, S...

Ulla Johansson

Ulla Johansson, med.dr, överläkare,Medicinkliniken, Hudiksvalls sjukhus, Hudiksvall.

Susanna Jäghult

Susanna Jäghult, med.dr, leg. sjuksköterska, Stockholm Gastro Center, Stockholm.

Pontus Karling

Pontus Karling, med.dr, universitetslektor/överläkare, gastroenterolog, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet samt Norr...

Catarina Lindqvist

Catarina Lindqvist, doktorand, leg. dietist, Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Per Lindström

Per Lindström, professor, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, avdelningen för histologi med cellbiologi, Umeå universitet, Umeå.

Brjánn Ljótsson

Brjánn Ljótsson, docent, leg. psykolog, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.

Johan Lunding

Johan Lunding, med.dr, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Mikael Lördal

Mikael Lördal, med.dr, överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Joel Marmur

Joel Marmur, med.dr, överläkare, Medicinkliniken, Ersta sjukhus, Stockholm.

Lena Martin

Lena Martin, med.dr, leg. dietist, Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Tore Midtvedt

Tore Midtvedt, professor, leg. läkare, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson, docent, överläkare, Enheten för kirurgi, CLINTEC, Karolinska Institutet och Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockh...

Bengt Norén

Bengt Norén, med.dr, överläkare, Body section, Telemedicin Clinic, Barcelona och CMIV, Linköpings universitet, Linköping.

Nils Nyhlin

Nils Nyhlin, docent, överläkare, Gastrosektionen, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Bodil Ohlsson

Bodil Ohlsson, professor, överläkare, Internmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Hanne Prytz

Hanne Prytz, docent, överläkare, Sektion Gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Gisela Ringström

Gisela Ringström, med.dr, leg. sjuksköterska, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Fredrik Rorsman

Fredrik Rorsman, docent, överläkare, Gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Robert Saalman

Robert Saalman, universitetslektor, överläkare, Sektorn för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Drottning Silvias Barn- och Ungd...

Erik von Seth

Erik von Seth, leg. läkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Magnus Simrén

Magnus Simrén, professor, överläkare, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, Göteborg.

Henrik Sjövall

Henrik Sjövall, professor, överläkare, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Medicinkliniken, Sahlgrenska Univ...

Christer Staël von Holstein

Christer Staël von Holstein, docent, överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Per-Ove Stotzer

Per-Ove Stotzer, docent, överläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Bo Svenungsson

Bo Svenungsson, docent, överläkare, Smittskydd Stockholm.

Åke Öst

Åke Öst, docent, överläkare, Stockholm.

Susanna Walter

Susanna Walter, docent, överläkare, Mag–tarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.

Mari Thörn

Mari Thörn, med.dr, överläkare, Gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Mårten Werner

Mårten Werner, med.dr, överläkare, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Per Stål

Per Stål, docent, överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Mikael Wirén

Mikael Wirén, biträdande professor, överläkare, Avdelningen för kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, Linköping ochKirurgkliniken, Vrinnevi...

Lena Öhman

Lena Öhman, docent, PhD, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg.

Rikard Svernlöv

Rikard Svernlöv, överläkare, Mag−tarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.

Kjell-Arne Ung

Kjell-Arne Ung, docent, överläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Hans Törnblom

Hans Törnblom, docent, överläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer