Privatperson Skola / Företag

Lärandets mångfald

Om vuxenpedagogik och folkbildning

Skickas följande arbetsdag

331 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Sverige har ett unikt system för vuxnas deltagande i arrangerat lärande inom ramen för kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och studiecirklar. Dessa verksamheter står under ständig förändring i fråga om vem som deltar, hur de finansieras, vilket uppdrag de har och vilka pedagogiska ideal som råder. Lärandets mångfald ger en aktuell bild av olika sammanhang för vuxnas lärande med speciellt fokus på vuxenutbildning och folkbildning. Läs den också för att lära känna den forskning som idag finn...

Författare

Andreas Fejes

Andreas Fejes innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet. Han forskar om vuxenutbildningens och fol...

Liselott Aarsand

Liselott Aarsand är fil.dr i pedagogik och førsteamanuensis vid Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskap...

Madeleine Abrandt-Dahlgren

Madeleine Abrandt Dahlgren är professor i medicinsk pedagogik vid Linköpings Universitet. Hennes forskningsintressen rör lärande inom den högre utb...

Song-ee Ahn

Song-ee Ahn är universitetslektor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för beteendevetenskap och lärande,...

Robert Aman

Robert Aman är doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande vid Linköpings universitet. Hans författarskap är inriktat mot postkoloniala...

Eva Andersson

Eva Andersson är universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen är folkbildning, vuxenutbildning och yrkesped...

Per Andersson

Per Andersson är professor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, ­Linkö...

Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson, professor i pedagogik med inriktning mot demokrati vid Örebro universitet, har sin bakgrund i folkbildningsverksamhet och har tid...

Eva-Marie Harlin

Eva-Marie Harlin är fil.lic. och universitetsadjunkt i folkbildningskunskap vid Linköpings universitet. Hon arbetar med bland annat undervisning på...

Bosse Jonsson

Bosse Jonsson är fil.dr i pedagogik och lektor i vårdpedagogik vid Mälardalens Högskola. Hans forskningsintresse har främst rört vuxnas lärande i f...

Susanne Köpsén

Susanne Köpsén är biträdande professor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för beteendevetenskap och lär...

Ann-Marie Laginder

Ann-Marie Laginder är docent i pedagogik vid Linköpings universitet, programansvarig för Folkhögskollärarprogrammet och 1999–2012 var hon förestånd...

Martin Lundberg

Martin Lundberg är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som utvecklingsledare vid Barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås kommun. Han har t...

Louise Malmström

Louise Malmström är socialdemokratisk riksdagsledamot i Utbildningsutskottet sedan 2002. Hon har en yrkesbakgrund inom folkbildningen och en gymnas...

Henrik Nordvall

Henrik Nordvall är biträdande lektor i pedagogik vid Linköpings universitet, samt docent i pedagogik vid Örebro universitet. Nordvalls forskning är...

Erik Nylander

Erik Nylander är doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande vid Linköpings universitet. Tjänsten är knuten till Mimer – nationellt pro...

Sofia Nyström

Sofia Nyström är docent i pedagogik och universitetslektor vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för beteendevetenskap...

Kerstin Rydbeck

Kerstin Rydbeck är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning är litteratursociologiskt inriktad o...

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg är fil.dr i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och verksam på Linköpings universitet. Han undervisar i kurser med fokus p...

Jorun Stenøien

Jorun M. Stenøien är professor i vuxnas lärande vid Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige univer...

Per-Olof Thång

Per-Olof Thång är professor i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid HTU samt professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet.

Sigvart Tøsse

Sigvart Tøsse är fil.dr, forskare och chef för Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universi...

Gun-Britt Wärvik

Gun-Britt Wärvik är docent i pedagogik och verksam som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universit...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer