Didaktisk utvecklingsdialog

Lärares och skolledares professionella utveckling

Skickas följande arbetsdag

273 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Från vänster: Lisbeth Gyllander Torkildsen, Karim Hamza, Anette Olin och Jonas Almqvist Redaktörer: Anette Olin är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Jonas Almqvist är professor i didaktik vid Uppsala universitet. Karim Hamza är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholm universitet. Lisbeth Gyllander Torkildsen är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och forskningschef i Landskrona kommun. Övriga författare: Lärare och skolledare vid Öresundsgymnasiet Landskrona samt...

Författare

Anette Olin

Anette Olin arbetar som lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör skolutvec...

Jonas Almqvist

Jonas Almqvist är docent och universitetslektor i didaktik och arbetar vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala...

Lisbeth Gyllander Torkildsen

Karim Hamza

Karim Hamza är universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hans forskning spänner från kemididaktik till lärar...

Åsa af Geijerstam

Åsa af Geijerstam är fil.dr i lingvistik och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintress...

Bassam Ahmad

Per Anderhag

Per Anderhag är doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik. Hans avhandlingsprojekt handlar om elevers intresse för naturvetenskap och hur undervi...

Jonas Aspelin

Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. I Aspelins forskning används socialpsykologisk och pedagogisk teori för att förd...

Catarina Berntsson

Nihad Bunar

Nihad Bunar är docent i sociologi vid Stockholms universitet och lektor vid Polishögskolan. Hans huvud sakliga forskningsintresse omfattar skol pol...

Jeanette Camnor

Una Cunningham

Anton Fjeldstad er tidligere lektor i norsk ved universiteta i Uppsala og Stockholm. Kari Hervold er lektor i norsk ved Lunds Universitet.

David Dahlgren

Marianne Dovemark

Marianne Dovemark är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Där ingår hon i en forskningsmiljö med fokus på maktrelationer och demokratiskt ...

Markus Eek

Johan Engkvist

Helen Enoksson

Joel Falk

Anneli Forslund

Anneli Frelin

Anneli Frelin är docent i didaktik vid Högskolan i Gävle. Hon intresserar sig för lärares arbete och professionalitet, särskilt den relationella di...

Susanne Gustavsson

Susanne Gustavsson är lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde. Hon undervisar i yrkeslärarutbildningen och i pedagogikämnets fristående kurser oc...

Viktoria Hagerman

Janna Hasic

Christoffer Hedman

Åsa Hirsh

Maria Jarl

David Jonsson

Mikael Karlsson

Linda Klang

Magnus Levinsson

Magnus Levinsson är universitetslektor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås.

Caroline Liberg

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läroch läsprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervis...

Malena Lidar

Malena Lidar är biträdande lektor i didaktik vid Uppsala Universitet. Hon forskar om undervisning och lärande i naturvetenskap. Främst handlar fors...

Annika Lilja

Annika Lilja har en bakgrund som mellanstadielärare och arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forsk...

Gunilla Lindqvist

Eva Lundqvist

Eva Lundqvist är universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar främst om lärares betydelse för elevers lärande oc...

Jaana Nehez

Elisabet Nihlfors

Anita Norlund

Anita Norlund är fil.dr i ämnesdidaktik med inriktning mot svenskämnet och universitetslektor vid Högskolan i Borås. Norlund har disputerat med avh...

Ann Quennerstedt

Ann Quennerstedt är professor i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet.

Tomas Riad

Susanna Sari-Eriksson

Katina Thelin

Katina Thelin är universitetslektor vid Avdelningen för rektorsutbildning på Uppsala universitet. I sin undervisning och forskning har hon intresse...

Erik Thomé

Mikael Thunberg

Annika Jarlwall Ungewitter

Magnus Wahlberg

Björn Wahlqvist

Ann-Christine Wennergren

Ann-Christine Wennergren är docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och forskar om redskap och strukturer för skolutveckling i samverkan med fö...

Jenny Wiksten Folkeryd

Jenny Wiksten Folkeryd är lektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. I sin forskning har hon särskilt ägnat sig åt elevers s...

Erik Åström

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är docent i pedagogik. Hennes avhandling behandlar rektorers och lärares kommunikation och dess betydelse i framgångsrika skolor. F...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer