Politisk ekologi

Om makt och miljöer

Skickas följande arbetsdag

326 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Om natur, politik och samhälle är ofrånkomligt sammanflätade behövs verktyg för att förstå hur och varför de hänger ihop. Under de senaste årtiondena har politisk ekologi blivit ett alltmer inflytelserikt forskningsfält som utforskar dessa samspel. Här granskas hur olika maktförhållanden påverkar dynamiken mellan miljö, politik och social förändring. Här studeras hur lokala villkor påverkas av globala processer. Och här ställs viktiga frågor om vår nutid och framtid: Vem har tillgång till och...

Information

Illustratör:

Malinda Andersson

ISBN:

9789144110134

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39081-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

376

Författare

Erik Jönsson

Erik Jönsson är doktor i kulturgeografi och forskare vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. hans forsk-...

Elina Andersson

Elina Andersson är doktor i hållbarhetsvetenskap och är för närvarande postdoc-forskare vid Centrum för hållbarhetsstudier, Lunds universitet. henn...

Anders Burman

Anders Burman är doktor i socialantropologi och docent i humanekologi vid Lunds universitet där han undervisar i ämnen relaterade till politisk eko...

Wim Carton

Tomas Germundsson

Tomas Germundsson är professor i kulturgeografi vid Lunds universitet. hans forskning handlar om historisk geografi och landskapsförändringar, spec...

Malin Henriksson

Malin Henriksson disputerade 2014 vid Linköpings universitet i ämnet teknik och social förändring. Avhandlingen är en intersektionell analys av pla...

Kenneth Hermele

Kenneth Hermele är civilekonom och doktor i humanekologi. han dis-puterade 2012 vid Lunds universitet på avhandlingen The Appropriation of Ecologic...

Anna Kaijser

Anna Kaijser disputerade 2014 vid Lunds universitet i ämnet hållbarhets-vetenskap, med en avhandling om miljöpolitik och miljörörelser i Bolivia. I...

Thomas Malm

Thomas Malm är professor i humanekologi vid Lunds universitet samt därtill biolog och docent i socialantropologi. han har besökt ett stort antal öa...

Mattias Sandberg

Mattias Sandberg arbetar som biträdande lektor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. han forskar och undervisar kring frågor som rör naturvår...

Carola Wingren

Carola Wingren är professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, pla-nering och förvaltning på SLU Alnarp. hon intresserar sig för de starkt ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer