Komparativ politik

Tio politiska system

Skickas följande arbetsdag

384 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Hur fungerar politiska system? Hur är de utformade och hur skiljer de sig åt länder emellan? I denna bok beskrivs hur politiska system är uppbyggda i tio länder: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Brasilien, Indien, Kenya, Ryssland, Kina och Iran. För varje land presenteras den politiska historien, regeringsform, statsform, partisystem och partier, valsystem och val, vilket möjliggör och underlättar jämförelser. Texterna beskriver också den politiska utvecklingen och pågående förändrin...

Innehållet är genomgående reviderat och aktualiserat samt utökat med tre nya viktiga kapitel, varför äldre upplaga bör utbytas. Boken lämpar sig utmärkt till alla grundkurser i statskunskap samt till närbesläktade kurser i Sverige och övriga Norden, och ger en mycket tillförlitlig grund i ämnet jämförande politik.

Information

ISBN:

9789144120751

Utgivningsår:

2015

Revisionsår:

2018

Artikelnummer:

38274-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

359

Författare

Thomas Denk

Thomas Denk är professor i statskunskap vid Örebro universitet. Han har tidigare varit verksam vid bland annat Åbo Akademi och Karlstads universite...

Carsten Anckar

Carsten Anckar är professor i statskunskap, särskilt jämförande politik, vid Åbo Akademi. Hans forskning handlar om det koloniala arvets betydelse ...

Ali Abdelzadeh

Ali Abdelzadeh är fil. dr i statsvetenskap. Han var tidigare forskare vid forskningsmiljön YeS (Youth & Society) vid Örebro universitet. Hans f...

Idris Ahmedi

Idris Ahmedi är fil. dr i statsvetenskap och verksam vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet. Han har tidigare v...

Jan Joel Andersson

Jan Joel Andersson är fil.dr i statsvetenskap och arbetar med strategi- och policyfrågor vid Europeiska försvarsbyrån (EDA). Tidigare har han bland...

Staffan Andersson

Staffan Andersson är docent och lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han forskar och undervisar inom jämförande politik, förvaltning och...

Kimmo Elo

Kimmo Elo är fil. dr i statskunskap. Han arbetar som universitetslektor i statsvetenskap och politisk historia vid Åbo universitet, samt i germansk...

Carina Gunnarson

Carina Gunnarson är docent i statskunskap vid Uppsala universitet och verksam som forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Hon har un...

Johan Lagerkvist

Johan Lagerkvist är professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet. Han forskar om Kinas inrikespolitik, mediesystem och civilsamhälle.

Martin Nilsson

Martin Nilsson är fil. dr och universitetslektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han undervisar och forskar inom komparativ politik med sä...

Anders Sjögren

Anders Sjögren är docent i statsvetenskap och verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet. Han forskar om demokratisering och auktoritä...

Carolina Vendil Pallin

Carolina Vendil Pallin är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där hon forskar om rysk inrikes- och säkerhetspolitik. Hon ...

Sten Widmalm

Sten Widmalm är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han undervisar i jämförande politik och forskar om politisk tolerans, kriser, dem...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer