Förvaltning och medborgarskap i förändring

- etablerad praxis och kritiska perspektiv

Skickas följande arbetsdag

365 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen.Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att uppr...

Författare

Katarina Lindblad-Gidlund

Katarina Lindblad-Gidlund är universitetslektor i samhällsinformatik vid Mittuniversitetet och leder forskargruppen CITIZYS som har ett uttalat med...

Henrik Artman

Henrik Artman är fi l.dr i kommunikation (Linköpings universitet), docent i människa-datorinteraktion (KTH) och verksam forskare och universitetsle...

Viveca Asproth

Viveca Asproth är professor i informatik vid Mittuniversitetet. Hon har forskat inom området spatiala beslutssystem och interorganisationer. Hon ha...

Iréne Bernhard

Iréne Bernhard är universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan Väst. För närvarande jobbar hon med forskning kring innova...

Roger Blomgren

Roger Blomgren är fi l.dr i statsvetenskap och har arbetat som forskare och lärare vid Högskolan Väst och har utgivit bl.a. följande publikationer:...

Erik Borglund

Erik Borglund är fi l.dr i data- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Hans forskningsinriktning är bland annat design av informationssy...

Annelie Ekelin

Annelie Ekelin är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Kalmar samt knuten till forskargruppen Informatik och Arbete vid Blek...

Anne Engström

Anne Engström är universitetslektor vid Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik vid Luleå tekniska universitet. Anne har ...

Sara Eriksén

Sara Eriksén är professor i arbetsvetenskap med inriktning mot informatik vid Blekinge Tekniska Högskola, där hon är forskningsledare för gruppen I...

Per Flensburg

Per Flensburg är professor i informatik vid Högskolan Väst. Han disputerade 1986 inom området ”End User Computing” och skrev förutom avhandlingen t...

Katarina Giritli Nygren

Katarina Giritli Nygren är docent i sociologi och föreståndare för Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet. I sin forskning intresserar hon ...

Kerstin Grundén

Kerstin Grundén är lektor i informatik och verksam vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Karin Hedström

Karin Hedström är professor i informatik och verksam inom forskningsmiljön Center för Empirical Research on Information Systems (CERIS) på Handelsh...

Stefan Holmlid

Stefan Holmlid är universitetslektor i datalogi, med inriktning på interaktions- och tjänstedesign vid Linköpings universitet. Stefan leder forskar...

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson är professor i informatik vid Örebro universitet. Han bedriver forskning om informationssäkerhet, anpassning av systemutvecklingsm...

Karl Löfgren

Karl Löfgren är fi l.dr i statsvetenskap och arbetar som universitetslektor i off entlig förvaltning och styrning vid Institut for samfund og globa...

Ulrica Löfstedt

Ulrica Löfstedt är fi l.dr i data- och systemvetenskap och är verksam som universitetslektor i informatik vid Mittuniversitetet. Hon ingår i forska...

Agneta Ranerup

Agneta Ranerup är forskare i informatik vid Umeå respektive Göteborgs universitet. Boken innehåller bidrag från flera forskare som fokuserar på oli...

Esmail Salehi-Sangari

Esmail Salehi-Sangari är professor, ämnesföreträdare och avdelningschef för Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik vid L...

Göran Samuelsson

Göran Samuelsson är fi l.dr i historia och har varit verksam inom arkiv- och informationsområdet i närmare 17 år, främst inom off entlig förvaltnin...

Johanna Sefyrin

Johanna Sefyrin är doktorand i informatik vid Mittuniversitetet och ingår där i CITIZYS-gruppen. Hennes forskningsfokus är utvecklingen av metoder ...

Eva Sorensen

Eva Sørensen är fi l.dr i statsvetenskap och arbetar som professor i off entlig organisation och demokrati vid Institut for samfund og globaliserin...

Åsa Wallström

Åsa Wallström är universitetslektor vid Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik vid Luleå tekniska universitet. Åsa har e...

Hans Viklund

Hans G Wiklund är pol.mag. och doktorand i statskunskap vid Åbo Akademi med elektronisk förvaltning och demokratifrågor som forskningsområde. Han h...

Lena-Maria Öberg

Lena-Maria Öberg är doktorand i data och systemvetenskap vid Mittuniversitetet. Hennes forskningsinriktning är design av informationssystem som ger...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer