Det nya Östeuropa

Stat och nation i förändring

Skickas följande arbetsdag

440 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Sedan Berlinmurens fall 1989 har de östeuropeiska länderna genomgått komplicerade stats- och nationsbyggnadsprocesser. I Det nya Östeuropa – stat och nation i förändring belyser forskare från olika discipliner dessa processer i elva länder: Lettland, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina och Vitryssland. Fokus läggs på framförallt tre områden. Det första är den offentliga maktens organisering och relationen mellan statens institutioner. Det and...

Författare

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har bland annat forskat om, och publicerat sig inom fältet, minoritetspo...

Johnny Rodin

Johnny Rodin är verksam på Södertörns högskola som forskare och lärare. Han disputerade 2006 på avhandlingen Rethinking Russian Federalism: Th e Po...

Li Bennich-Björkman

Li Bennich-Björkman är skytteansk professor i vältalighet och statskunskapvid Uppsala Universitet. Hennes senaste publikationer kring Östeuropaär E...

Matilda Dahl

Matilda Dahl är fi l.dr i företagsekonomi. Hon är verksam som forskare på Södertörns högskola och Högskolan på Gotland. Hon disputerade 2007 på avh...

Tomislav Dulic

Tomislav Dulić, historiker verksam vid Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, Uppsala universitet, disputerade 2005 på avhandlingen...

Joakim Ekman

Joakim Ekman är professor i statsvetenskap på Södertörns högskola och verksam som forskare vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)....

Kristian Gerner

Kristian Gerner är professor i historia vid Lunds universitet. Han har i sin forskning bland annat ägnat sig åt 1900-talets stora katastrof förinte...

Ulrika Jerre

Ulrika Jerre disputerade 2005 vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hennes avhandling ”Confl icting Logics? Implementing Capacit...

Andreas Johansson

Andreas Johansson är doktorand i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans avhandling behandlar relationen mellan nation och demokrati i Republi...

Anna Jonsson Cornell

Anna Jonsson är biträdande lektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet samt senior research fellow vid Institutet för säkerhets- och utvecklings...

Branka Likic-Brboric

Branka Likic´ -Brboric´ är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och gästlektor på REMESO, ISV, Linköping universitet....

Jonas Linde

Jonas Linde är professor i statsvetenskap och verksam vid Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Hans forskning har till st...

Anders Nordström

Anders Nordström är fi l.dr i statsvetenskap. Han är verksam som forskare och lärare vid Södertörns högskola. För närvarande forskar han om praktis...

Mattias Nowak

Mattias Nowak är doktorand i Öst- och Centraleuropakunskap vid Lunds universitet. Hans forskningsintresse inkluderar främst utvecklingen av politis...

Steven Saxonberg

Steven Saxonberg är professor i sociologi vid Institut för Socialpolitik och socialtarbete vid Masaryk universitet i Brno, Tjeckien. Hans forskning...

Thomas Sedelius

Thomas Sedelius är docent och ämnesansvarig lektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Han leder där en forskargrupp sociologer och statsvetare...

Jenny Svensson

Jenny Svensson är fi l.dr i företagsekonomi och verksam på Södertörns högskola. Hon disputerade våren 2009 på en avhandling om mjuk reglering och E...

Margrethe Sövik

Margrethe B. Søvik är fi l.dr i slaviska språk. Hon är verksam som forskare och lärare vid Södertörns högskola. Hon forskar för närvarande om Gamma...

Barbara Törnquist-Plewa

Barbara Törnquist-Plewa är professor i Öst- och Centraleuropakunskap vid Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet samt föreståndare för det ...

Anders Uhlin

Anders Uhlin är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning rör frågor kring transnationella relationer, civilsamhälle och dem...

Carolina Vendil Pallin

Carolina Vendil Pallin är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där hon forskar om rysk inrikes- och säkerhetspolitik. Hon ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer