Den statliga revisionen i Norden

Forskning, praktik och politik

Skickas följande arbetsdag

330 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Medborgarnas ögon på makten och en grundpelare i vårt demokratiska styrelseskick. Så beskrivs ibland den statliga revision som bedrivs vid riksrevisioner runt om i världen. Här genomförs oberoende granskningar som ska säkerställa att medborgare och deras företrädare i parlamenten får kunskap om hur statligt finansierade verksamheter använder sina medel. Idag står den statliga revisionen inför en rad olika utmaningar i form av digitalisering, medialisering, globalisering, marknadisering och, i...

Författare

Louise Bringselius

Louise Bringselius är filosofie doktor och docent vid Lunds universitet. Hennes forskning behandlar organisationsförändring och organisationskultur...

Shirin Ahlbäck Öberg

Shirin Ahlbäck Öberg är verksam som docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, samt som prodekanus för universitetets Samhäl...

Sveinn Arason

Sveinn Arason utnämndes till riksrevisor 2008. Han avlade sin civilekonomexamen vid Islands universitet år 1972 och blev auktoriserad revisor år 19...

Thomas Carrington

Thomas Carrington är universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskningsintresse är huvudsakligen r...

Rolf Elm-Larsen

Rolf Elm‐Larsen er kandidat i statskundskab (cand scient pol) og i dag ansat som ekstern lektor i regnskab og revision på Copenhagen Business Schoo...

Per Kristian Foss

Per‐Kristian Foss har vært riksrevisor i Norge siden 2014. Han er tidligere finansminister (2001–2005), og var i en årrekke stortingsrepresentant f...

Eero Heinäluoma

Eero Heinäluoma har varit riksdagsledamot i Finlands riksdag från år 2003 och han hör till socialdemokratiska riksdagsgruppen. Sedan år 2015 är han...

Jörgen Hellman

Jörgen Hellman är ekonomie magister och riksdagsledamot sedan 2006. Han är ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd och vice ordförande i S...

Åge Johnsen

Åge Johnsen er professor i offentlig politikk ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hans forskni...

Ögmundur Jónasson

Ögmundur Jónasson valdes in i Altinget år 1995. Han medverkade i ett flertal parlamentariska komittéer och har varit engagerad i internationellt ar...

Oskar Karnebäck

Oskar Karnebäck är Senior International Advisor (Internationell samordnare) vid svenska Riksrevisionens internationella avdelning där han bevakar d...

Kim Klarskov Jeppesen

Kim Klarskov Jeppesen er professor i revision ved Copenhagen Business School og studieleder for revisorstudiet samme sted. Hans forskningsinteresse...

Omar Kristmundsson

Omar H. Kristmundsson är filosofie doktor vid University of Connecticut. Han är professor med inriktning mot Public Administration och Public Polic...

Peder Larsen

Peder Larsen har været statsrevisor i 25 år, heraf har han været formand for de danske statsrevisorer i 18 år. Han er udpeget af Folketinget fra pa...

Andreas Norlén

Andreas Norlén är juris doktor från Linköpings universitet och har skrivit om bland annat avtalsrättsliga frågor. Han är riksdagsledamot (M) sedan ...

Lasse Oulasvirta

Andreas Norlén är juris doktor från Linköpings universitet och har skrivit om bland annat avtalsrättsliga frågor. Han är riksdagsledamot (M) sedan ...

Gestur Páll Reynisson

Gestur Páll Reynisson har examen som fil.kand i statsvetenskap och en masterexamen i Public Administration, från Islands universitet. Sedan 2011 ha...

Kristin Reichborn-Kjennerud

Kristin Reichborn‐Kjennerud er post doktor ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag. Hun har fast stilling ved Arbeidsforskningsin...

Tiina Riihilahti

Tiina Riihilahti har en magisterexamen från University of Tampere, School of Management (Finland). Hon arbetar som associerad revisor på Ernst &amp...

Lone Ström

Lone Strøm tiltrådte som rigsrevisor i Danmark den 1 maj 2012. Rigsrevisor er den øverst ansvarlige chef i Rigsrevisionen og den, som leder arbejde...

Michael Tetzschner

Michael Tetzschner är vice ordförande för Kontroll‐ og konstitusjonskommiteen i Stortinget, sedan 2013. Han är jur.kand och har tidigare arbetat so...

Peter Triantafillou

Peter Triantafillou er professor i offentlig administration ved Roskilde universitet. Han forsker i offentlig ledelse og styring, magt og betydning...

Jarmo Vakkuri

Jarmo Vakkuri er professor i regnskap og økonomi i lokalforvaltningen, School of Management, Tammerfors universitet. Hans forskningsinteresser er r...

Björn von Sydow

Björn von Sydow är filosofie doktor, docent i statskunskap och tidigare universitetslektor vid Stockholms universitet. Han är riksdagsledamot (S) s...

Tytti Yli-Viikari

Tytti Yli‐Viikari är Finlands riksrevisor sedan januari 2016. Hon föreläser om utvecklingen av offentlig förvaltning, tjänstemannaetik och om effek...

Margareta Åberg

Margareta Åberg är riksrevisor sedan 2014. Hon var tidigare kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg (2012–2014), lagman i Förvaltningsrätten...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer